Innovative Produkte und Wirkstoffe von SCHAUMANN
Innowacyjne produkty Bydło

RINDAVITAL VK - Odpowiednia koncepcja na fazę zasuszania dla każdego gospodarstwa

Kuh mit Kalb

Od kilkudziesięciu lat linia produktów RINDAVITAL VK oznacza koncepcje żywieniowe zindywidualizowane pod kątem danego gospodarstwa i przeznaczone dla krów zasuszanych, które wraz z najnowszymi wynikami badań naukowych podlegają ciagłemu udoskonalaniu przez ISF Schaumann Forschung. Linia produktów Rindavital VK skupia się na bezpiecznej profilaktyce porażenia poporodowego oraz na skutecznym wsparciu metabolizmu w okresie okołowycieleniowym dzięki obecnym substancjom czynnym. Ponadto w produktach znajdują się witaminy i mikroelementy, w ilościach dostosowanych do aktualnych zaleceń żywieniowych.

Koncepcja żywieniowa zindywidualizowana pod kątem danego gospodarstwa

Najważniejsze w koncepcji żywienia krów zasuszanych jest to, że musi ona działać i sprawdzać się w ramach danego gospodarstwa. Kwestia, czy krowy zasuszane powinny być żywione jedno- czy dwufazowo, zależy od wielkości stada i tego, jakie możliwości stwarza budynek obory.
Ogólnie rzecz biorąc małe stado jest raczej trudno podzielić na dwie grupy, ponieważ dla bardzo małej grupy niełatwo wyprodukować zbilansowany TMR. Jeżeli pogłowie liczy powyżej 150 krów, jest już całkiem możliwe, przygotować dwudniową dawkę i ustabilizować ją, stosując np. kwas z programu SCHAUMASIL. Ważną rolę odgrywają również zastosowane komponenty paszowe. 
Zarówno koncepcje jedno- jak i dwufazowe oferują znakomite możliwości z uwagi na profilaktykę porażenia poporodowego i przygotowanie do laktacji. Podstawą sukcesu wszystkich koncepcji jest przestrzeganie kluczowych wytycznych (rys.2) oraz dokumentacja i kontrola poboru paszy, szczególnie w tygodniach bezpośrednio przed wycieleniem. 

Jednofazowa koncepcja wg DCAB z RINDAVITAL VK ONE

W żywieniu uwzględniającym jednofazowe zasuszanie, krowy otrzymują  przez cały okres zasuszania tę samą dawkę. Produkty linii RINDAVITAL VK ONE pozwalają obniżyć wartość DCAB w dawkach, dzięki czemu metabolizm ulega lekkiemu zakwaszeniu. Prowadzi to do większej mobilizacji wapnia i większego poboru wapnia wraz z paszą. Tym samym metabolizm wapnia przygotuje się do okresu laktacji. Ilość dodatku wapnia określana jest indywidualnie, w oparciu o wynik DCAB w zastosowanych komponentach paszowych. Im niższa wartość DCAB, tym więcej wapnia należy dodać do dawki. 

RINDAVITAL VK ONE jest dostępny w trzech wariantach 

RINDAVITAL VK ONE PLUS zawiera, obok optymalnego składu witamin i składników mineralnych, również biotynę dla wsparcia metabolizmu energetycznego. RINDAVITAL VK ONE C PLUS posiada w składzie, oprócz biotyny, również L-karnitynę dla poprawy wykorzystania energii. RINDAVITAL VK ONE CC oferuje wraz z nową kombinacją L-karnityny i chlorku choliny, optymalną ochronę wątroby u krów wysokowydajnych. 

Dwufazowa, uboga w wapń koncepcja z RINDAVITAL VK CLASSIC

W klasycznych dwufazowych systemach krowy otrzymują w trakcie pierwszych trzech tygodni zasuszania dawkę, która zostaje uzupełniona MPU dla bydła jak np. RINDAMIN lub RINDAVIT. Na trzy tygodnie przed wycieleniem zmienia się dawkę na ubogą w wapń, na bazie składników mineralnych i substancji czynnych, zawartych w RINDAVITAL VK CLASSIC. Ilość wapnia w dawce powinna być tak niska, jak to tylko możliwe. Dzięki niskiej podaży wapnia krowa może intensywnie „trenować”, jak skutecznie wykorzystać wapń zawarty w dawce i w kościach, aby później zapobiec porażeniu poporodowemu. Koncepcja ta nadaje się szczególnie dla gospodarstw, które stosują paszę objętościową z niską zawartością potasu. 

Dwufazowa koncepcja z RINDAVITAL VK S, silnie obniżająca wartość DCAB

RINDAVITAL VK S umożliwia silne zakwaszenie dawki w ostatnich trzech tygodniach przed wycieleniem i tym samym jeszcze większe zabezpieczenie krów przed wystąpieniem porażenia poporodowego. Wapń zostanie dodany w odpowiednio wysokiej ilości, wynoszącej do 15 g w 1 kg suchej masy.
Pomysł silnego zakwaszenia z wartością DCAB w dawce poniżej 0 nie jest nowy. Już od wielu lat stosowane są w tym celu silnie zakwaszające chlorki, które mają jednak tę wadę, że nadają dawce gorzki posmak i powodują częściową redukcję poboru paszy. Najnowsze surowce z grupy chlorków wapnia cechuje neutralny smak i brak negatywnego oddziaływania na pobór paszy. Instytut ISF Schaumann Forschung, bazując na sprawdzonej koncepcji dla krów zasuszonych, stworzył produkt RINDAVITAL VK S, z nowymi surowcami w składzie. Tym samym gospodarstwa z wysoką ilością potasu w dawce otrzymują możliwość zabezpieczenia krów przed wystąpieniem porażenia poporodowego. 

 

Substancje czynne SCHAUMANN-a w produktach RINDAVITAL VK
Rys.1 Substancje czynne SCHAUMANN-a w produktach RINDAVITAL VK
Wichtige Rationskennzahlen für ein- und zweiphasige Trockensteher-Rationen
Rys.2 Ważne wytyczne dla dawek w jedno- i dwufazowym zasuszaniu
Program RINDAVITAL VK
Rys.3 Program RINDAVITAL VK