Innovative Produkte und Wirkstoffe von SCHAUMANN
Innowacyjne produkty Bydło

KALBI PRO TAB: Zdrowe jelito - zdrowe cielę

KALBI PRO TAB

Zmiana stanowisk, zmiana grup, zmiana paszy i/lub pojawienie się zarazków chorobotwórczych prowadzą w fazie odpajania do zwiększonej podatności cieląt na zachorowania, do zaburzeń trawiennych i do załamania wzrostu. Jelito jest centralnym miejscem układu odpornościowego i pełni ważne funkcje zwłaszcza u cieląt, chroniąc je przed chorobami. Florę jelitową tworzą wszystkie mikroorganizmy, które zasiedlają jelita ludzi i zwierząt. Wspierają one organizm w ochronie przed bakteriami chorobotwórczymi i regulują trawienie pobranego pożywienia. Kolonizacja jelit i wytworzenie się równowagi (eubioza) trwa kilka tygodni. Wskutek różnych negatywnych czynników (środowisko, żywienie itd.) może w trakcie rozwoju flory jeitowej dojść do zaburzenia równowagi w jelitach (dysbiozy) i namnażania się bakterii chorobotwórczych. Im bardziej stabilna flora jelitowa, tym stabilniejszy status zdrowotny cieląt. 

Probiotyki dla zdrowia jelit 

Od wielu lat stosuje się zarówno w żywieniu ludzi, jak i zwierząt probiotyki w celu odbudowy i ochrony flory jelitowej. W przypadku probiotyków chodzi o żywe mikroorganizmy jak np. specjalne bakterie kwasu mlekowego, które zasiedlają błonę śluzową jelit. Od wielu lat firma SCHAUMANN umieszcza we wszystkich produktach dla cieląt kompleks substancji czynnych PROVITA LE, który łączy w sobie szczepy bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus oraz Enterococcus faecium dla pozytywnej kolonizacji jelit. Bakterie zawarte w PROVITA LE przyczepiają się do błony śluzowej jelita, tworząc film ochronny, który zapobiega osadzaniu się szkodliwych komórek i patogenów (rys.1). Ponadto probiotyki produkują kwas mlekowy, który obniża i stabilizuje wartość pH w jelicie. 

Superdawka w sytuacjach stresowych 

Stosowanie bakterii kwasu mlekowego w składzie preparatów mlekozastępczych i produktów wzbogacających mleko pełne jest od dawna rozpowszechnione. Badania w centrum Gut Hülsenberg wykazały znakomity wpływ tzw. superdawki na florę jelitową cieląt w fazie odpajania. Superdawka oznacza doraźne podanie wysokiej koncentracji bakterii kwasu mlekowego dla wsparcia mikrobiologicznej kolonizacji jelit. Stanowi ona skuteczny sposób na ograniczenie ryzyka zaburzeń trawiennych i innych chorób, zwłaszcza w sytuacjach stresowych jak zmiana grupy, zmiana paszy czy w okresie nasilonych zachorowań.

KALBI PRO TAB

Pozytywne oddziaływanie superdawki probiotyku PROVITA LE pozwoliło na stworzenie innowacyjnego produktu KALBI PRO TAB dla cieląt. KALBI PRO TAB przekonuje nie tylko swoją skutecznością, lecz również bardzo prostą formą zastosowania w postaci tabletki musującej. Dozowanie jest łatwe i polega na całkowitym rozpuszczeniu tabletki w pójle. KALBI PRO TAB można użyć jednorazowo, np. przed zmianą paszy, zmianą stanowisk lub przez okres kilku dni w ilości jedna tabletka dziennie w sytuacji nasilonych zachorowań. 

Zwiększyć witalność 

W celu sprawdzenia długofalowego oddziaływania jednorazowej superdawki PROVITA LE przeprowadzono w centrum Gut Hülsenberg badanie, dzieląc 12 cieląt na dwie grupy. Wszystkie cielęta żywiono wg standardowego planu odpajania. Cielęta w grupie testowej otrzymały czwartego dnia jednorazowo dawkę kombinacji bakterii kwasu mlekowego PROVITA LE w formie KALBI PRO TAB.  W 10. i 21. dniu pobrane zostały próbki kału i zbadane pod kątem zawartości bakterii E. coli oraz bakterii kwasu mlekowego. 
Wyniki pokazały, że kolonizacja jelita bakteriami PROVITA LE, będacymi składowymi KALBI PRO TAB, utrzymuje się przez dłuższy czas. 10. dnia czyli sześć dni po otrzymaniu KALBI PRO TAB stwierdzono w całej grupie 1,4-krotnie wyższe stężenie bakterii kwasu mlekowego w porównaniu do grupy kontrolnej. 21. dnia stężenie było wyższe 12-krotnie (rys.2).
Ponadto analiza danych pokazała że jednorazowa dawka KALBI PRO TAB nie tylko wspomaga namnażanie się pożądanych bakterii kwasu mlekowego, ale pozwala zredukować rozwój bakterii chorobotwórczych, np. E. coli. Widać to szczególnie 21. dnia (rys.3).Produkt zapobiega tym samym zaburzeniom trawiennym i zwiększa witalność cieląt. Z KALBI PRO TAB można w sposób indywidualny i elastyczny zareagować na różne sytuacje stresowe w stadzie.

Produkcja bariery ochronnej na błonie śluzowej jelita z PROVITA LE
Rys.1 Produkcja bariery ochronnej na błonie śluzowej jelita z PROVITA LE
Bakterie kwasu mlekowego, zawarte w KALBI PRO TAB zasiedlają jelita szybko i trwale
Rys.2 Bakterie kwasu mlekowego, zawarte w KALBI PRO TAB, zasiedlają jelita szybko i trwale
Bakterie kwasu mlekowego w KALBI PRO TAB redukują namnażanie się patogenów
Rys.3 Bakterie kwasu mlekowego, zawarte w KALBI PRO TAB, redukują namnażanie się patogenów
KALBI PRO TAB