Innovative Produkte und Wirkstoffe von SCHAUMANN
Innowacyjne produkty Bydło

DLG wyróżnia trzy produkty firmy SCHAUMANN w kategorii Stabilizacja TMR i PMR

Tlenowa stabilność TMR jest ważna, gdyż pozwala uniknąć przegrzewania i związanego z tym namnażania się drożdży i pleśni. Centrum testowe DLG badające środki produkcji wyróżniło znakiem jakości trzy produkty SCHAUMANNA: SCHAUMASIL 5.0, SILOSTAR LIQUID oraz SILOSTAR TMR PROTECT w kategorii Stabilizacja TMR i PMR.

Przegrzewanie – decydująca przyczyna spadku poboru paszy

Przegrzewanie TMR wpływa na redukcję poboru paszy przez krowy
Rys.1 Przegrzewanie TMR wpływa na redukcję poboru paszy przez krowy

Gdy temperatura dawki jest o 2° C wyższa od temperatury otoczenia, już świadczy to o zachodzącym w niej procesie przegrzewania. Dochodzi do niego wskutek silnego namnażania się drożdży i pleśni w wymieszanych dawkach. Tlen, który wniknął wskutek mieszania oraz składniki zawarte w dawce tj. cukier, skrobia stwarzają optymalne warunki dla szkodliwych mikroorganizmów. Szczególnie podatne na to są dawki z wysokim udziałem lekkostrawnych węglowodanów lub z dodatkiem wody. Wyższe temperatury zwiększają ryzyko. 

Drożdże i pleśnie są odpowiedzialne poprzez wywoływane przez nie procesy rozkładu za zmianę zapachu, która prowadzi do zmniejszenia walorów smakowych. Badania pokazują, że zagrzana pasza redukuje pobór paszy o ponad o 10% (rys.1). Poza tym wskutek rozkładu różnych substancji dochodzi do strat energetycznych.
 

 

 

DLG wyróżnia nową grupę produktów – stabilizatory TMR i PMR

Rys.2 Wyniki DLG: Wpływ stabilizatorów SCHAUMANNA na opóźnienie rozpoczęcia zagrzewania się dawki
Rys.2 Wyniki DLG: Wpływ stabilizatorów SCHAUMANNA na opóźnienie rozpoczęcia zagrzewania się dawki

Centrum testowe DLG badające środki produkcji wyróżniło znakiem jakości trzy produkty firmy SCHAUMANN: SCHAUMASIL 5.0, SILOSTAR LIQUID oraz SILOSTAR TMR PROTECT. Tym samym po raz pierwszy nagrodzono produkty jako stabilizatory TMR i PMR, które poprawiają tlenową stabilność już wymieszanych dawek i jednocześnie wspierają status zdrowotny oraz wydajność zwierząt. Wyniki badań wyraźnie dowodzą, że SCHAUMASIL 5.0, SILOSTAR LIQUID oraz SILOSTAR TMR PROTECT prowadzą do stabilizacji dawek wymieszanych (rys.2) oraz zahamowania namnażania się drożdży.

 

Podsumowanie: Tlenowa stabilność w wymieszanych dawkach (TMR) gwarantuje pobór paszy

Sama tylko stabilność tlenowa TMR gwarantuje smakowitość oraz wysoki pobór paszy, które to czynniki mają decydujące znaczenie dla zaopatrzenia w składniki pokarmowe i tym samym dla zdrowotności oraz wydajności mlecznej krów. Zbyt niski pobór paszy szczególnie na początku laktacji i związany z tym deficyt energetyczny prowadzą do pojawienia się problemów metabolicznych i zaburzeń płodności. SCHAUMANN oferuje trzy sprawdzone produkty na różne warunki.

SCHAUMASIL 5.0 - Prosta w użyciu kombinacja kwasów

Logo SCHAUMASIL 5.0
SCHAUMASIL 5.0 ze znakiem jakości DLG dla stabilizatora TMR/PMR

SCHAUMASIL 5.0 wraz z innowacyjną kombinacją różnych komponentów oferuje skuteczną ochronę przed przegrzewaniem. Dzięki niskiej wartości pH 5,0 zakwaszacz jest przyjazny dla materiałów i prosty w użyciu. 

SILOSTAR LIQUID - Silnie działający produkt specjalny

Logo Silostar Liquid mit DLG-Gütesiegel
SILOSTAR LIQUID ze znakiem jakości DLG dla stabilizatora TMR/PMR

Specjalny produkt w płynie dla zabezpieczenia tlenowej stabilności jakościowych kiszonek. SILOSTAR LIQUID można stosować zarówno na powierzchni silosu, jak i do całościowego zaprawienia kiszonek w celu zahamowania rozwoju drożdży i pleśni. Produkt jest niekorozyjny i prosty w użyciu dzięki neutralnej wartości pH.

SILOSTAR TMR PROTECT - Bezpieczny dla materiałów zakwaszacz w postaci sypkiej

Logo SILOSTAR PROTECT TMR
SILOSTAR PROTECT TMR ze znakiem jakości DLG dla stabilizatora TMR/PMR

Zakwaszacz w postaci sypkiej SILOSTAR TMR PROTECT jest szczególnie prosty w użyciu i nie wymaga specjalnej techniki dozowania. Redukuje on skutecznie ilość drożdży i pleśni przy zachowaniu wartości energetycznej i walorów smakowych dawki.