Sukces hodowcy
Porady Bydło

Żywienie bydła mlecznego bez paszy modyfikowanej genetycznie

Milchkühe am Futtertisch

Coraz więcej mleczarni przestawia się na produkcję mleka wolnego od GMO.  Zmiana ta oznacza dla gospodarstw mlecznych opracowanie nowych konceptów żywieniowych. Dotyczy to stosowanej w żywieniu zwierząt soi modyfikowanej genetycznie jako nośnika białka. Jej wymiana jako źródła białka w dawkach jest konieczna. Wymiana genetycznie zmodyfikowanych nośników białka może nastąpić poprzez poekstrakcyjną śrutę sojową wolną od GMO albo poprzez rodzime pasze białkowe, które stanowią w głównej mierze produkty rzepakowe i rośliny strączkowe jak bobik, łubin, groch czy lucerna. Alternatywne koncepty żywieniowe oparte na produktach rzepakowych wymagają dopasowania. Poekstrakcyjna śruta sojowa wolna od GMO i rośliny strączkowe dostępne są w Niemczech i Polsce w ograniczonej ilości. W związku z tym alternatywne koncepty żywieniowe oparte na produktach rzepakowych są szczególnie poszukiwane. Podczas układania dawki należy zwrócić uwagę nie tylko na zaopatrzenie w białko ale zwłaszcza na zaopatrzenie w energię i mikro- oraz makroelementy. Aby wymiana paszy przebiegła pomyślnie, pod uwagę wziąć należy kilka czynników.

Uzupełnienie białka a bilans azotu w żwaczu

35-procentowy udział białka nierozkładalnego w żwaczu (UDP) w poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej może w żywieniu opartym na kukurdzy  prowadzić do ujemnego bilansu azotu w żwaczu (BNŻ). Dla wyrównania bilansu przy różnych udziałach traw i kukurydzy, firma SCHAUMANN oferuje stworzoną specjalnie w tym celu mieszankę zawierającą mocznik. Dodatkowo RUMIVITAL jako produkt fermentacji zwiększa strawność dawek i poprawia tym samym zaopatrzenie w białko.

Wartość energetyczna produktów rzepakowych

Niska wartość energetyczna poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, w porównaniu do poekstrakcyjnej śruty sojowej, musi zostać wyrównana. Zwiększenie udziału paszy treściwej w żywieniu bazującym na rzepaku wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zaopatrzenie strukturalne ogólnej dawki.
Aby podnieść wartość energetyczną dawki można zastosować sprawdzone, stabilne w żwaczu i wysoce energetyczne tłuszcze paszowe jak  SCHAUMANN ENERGY oraz SCHAUMANN ENERGY VITAL.

Dopasowane zaopatrzenie w mikro- i makroelementy, zwłaszcza fosfor i jod

Przy układaniu optymalnej dawki należy uwzględnić wysoką zawartość fosforu w poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej. Dotychczasowe badania pokazały również, że wysoki poziom rzepaku w dawce prowadzi do mniejszej zawartości jodu w wyprodukowanym mleku. Właśnie wobec takich wyzwań firma SCHAUMANN stworzyła specjalną mieszankę RINDAVIT o zredukowanej zawartości fosforu i dopasowanej ilości jodu.