Sukces hodowcy
Porady Bydło

Przemyślane zastosowanie ziarna i słomy z tegorocznych zbiorów w żywieniu bydła

Gekeimte Getreidekörner

Z uwagi na tegoroczne, deszczowe żniwa należy spodziewać się w ziarnie i słomie większych ilości niepożądanych bakterii i toksyn. Ponadto niektóre partie zboża są porośnięte. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla zdrowia i wydajności krów mlecznych oraz opasów, warto przedsięwziąć pewne kroki. Takie ziarno jak i słomę należy przed zastosowaniem zbadać pod kątem mikrobiologicznego zanieczyszczenia grzybami i mykotoksynami.

Stosowanie porośniętego zboża w żywieniu 

Porośnięte zboże posiada, w porównaniu do zbiorów zebranych w optymalnych warunkach, bardzo wysoki poziom cukru, wynikający z przekształcania skrobi w ziarnie. Należy mieć to na uwadze przy stosowaniu dawek o wysokiej zawartości cukrów. Również białko w ziarnie ulega podczas kiełkowania przekształceniu w związki azotowe niebiałkowe (NPN). Przekształcanie białek w zbożu należy także mieć na uwadze przy stosowaniu w dawkach dużych ilości mocznika.

Zawartość toksyn w zbożu paszowym

Nie sposób często rozpoznać na pierwszy rzut oka, że pasza zanieczyszczona jest pleśnią. Mykotoksyny wytwarzane przez pleśnie mogą powodować poważne choroby z niespecyficznymi objawami takimi jak uszkodzenie nerwów, wątroby i nerek, biegunka oraz ogólny spadek wydajności z dalszymi konsekwencjami. Warto również pamiętać, że toksyny odkładają się w tkance tłuszczowej. Pojawienie się deficytu energetycznego u krowy w laktacji oznacza często uwalnianie tłuszczu z tkanek  tłuszczowych, co może prowadzić do problemów z płodnością i metabolizmem. Aby wesprzeć w tej sytuacji krowy mleczne i opasy warto zastosować środek wiążący toksyny. RINDAVITAL VARIO PROTECT jest przeznaczony do podstawowego wsparcia, gdy mamy do czynienia z niewielkim zanieczyszczeniem paszy. W przypadku średniego i silnego zanieczyszczenia należy wprowadzić preparat SCHAUMASAN BASIS, który jest kombinacją nieorganicznych i organicznych środków wiążących toksyny. Pozwala on zareagować na różne właściwości takich mykotoksyn jak DON, ZEA, sporysz, dzięki specyficznym powinowactwom do ich wiązania. Ponadto zaleca się mieszanie porośniętego ziarna z ziarnem niezanieczyszczonym.

Zanieczyszczona słoma

W momencie prasowania maksymalna wilgotność słomy powinna mieścić się w zakresie 12-14%. Przy wyższych wartościach materiał ma tendencję do psucia się pod wpływem drobnoustrojów i tym samym do przegrzewania. Niesprzyjająca pogoda podczas zbiorów słomy sprawia, że materiał wyjściowy już na polu jest silnie zanieczyszczony grzybami. Aby sprawdzić jakość słomy potrzebne jest, oprócz badania sensorycznego, badanie mikrobiologiczne. Jeśli słoma ma być stosowana jako pasza dla zwierząt, obowiązują określone wytyczne i wartości graniczne dla zawartości mykotoksyn w materiale paszowym.
Silnie zanieczyszczona słoma nie powinna być podawana jako pasza lub wykorzystywana jako materiał uzupełniający, nawet jeśli nie istnieją dla tego ostatniego żadne prawnie określone, maksymalne poziomy w zakresie higieny. Nie można wykluczyć, że wartości orientacyjne (tabela) zostaną przekroczone w przypadku wysokiego dziennego poboru silnie zanieczyszczonej paszy lub ściółki.
 

konswekwencje zanieczyszczenia słomy
Rys. Wysoka zawartość patogenów w słomie i możliwe konsekwencje

  

  Normalna ilość patogenów Podwyższona ilość patogenów Znacznie zwiększona ilość patogenów

Grupa mikrorganizmów

w CFU/g
Pleśń 100.000 > 100.000 do 1.000.000 > 1.000.000
Drożdże 2.000.000 > 2.000.000 do 4.000.000 > 4.000.000