Innovative Produkte und Wirkstoffe von SCHAUMANN
Innowacyjne produkty Bydło

TIRSANA - Preparat energetyczny dla stabilnej przemiany materii i wysokiego poboru paszy

Fleckvieh am Futtertisch

Pobór paszy nie pokrywa potrzeb energetycznych krów na początku laktacji. Aby wyprodukować mleko, zwierzę masowo wykorzystuje własne rezerwy tłuszczowe (rys.1). Zjawisko to stanowi jedno z największych wyzwań dla wielu gospodarstw mlecznych, gdyż wysokie straty masy ciała mają u krów swoje daleko idące konsekwencje, np.: 

  • ketoza i zaburzenia przemiany materii,
  • obniżenie wydajności mlecznej,
  • pogorszenie płodności,
  • krótszy okres użytkowania

Budulec w płynie 

Specjalna linia produktów TIRSANA uzupełnia niedobory energetyczne, powstałe podczas fazy przejściowej, bezpośrednio po ocieleniu a także w trakcie laktacji, wspomagając w ten sposób zdrowotność krów (rys.2). Jedyna w swoim rodzaju kombinacja substancji glukoplastycznych i różnych substancji czynnych dostarcza krowom mlecznym szybko przyswajalnej energii i odciąża przemiany wątrobowe. Pozwala to poprawić wydajność, czego wyniki znajdują odzwierciedlenie w praktyce (rys.3).

TIRSANA AMS do stosowania w robotach udojowych

Smakowitość paszy i zbilansowane zaopatrzenie w energię odgrywają szczególnie ważną rolę w systemach doju automatycznego. Im bardziej smaczna pasza, tym większa aktywność krów przy robotach. Ma to pozytywny wpływ na liczbę dziennych dojów, a tym samym wydajność.

Nowa TIRSANA AMS ma wszystko, czego potrzebują gospodarstwa z robotami udojowymi

  • Glikol propylenowy i czysta gliceryna dla poprawy metabolizmu
  • Smaczne substancje czynne dla poprawy walorów smakowych paszy i zwiększenia aktywności krów przy automatach
  • Dodatki zwiększające stabilność, umożliwiające przechowywanie w pojemnikach w robotach udojowych

 

Zapotrzebowanie energetyczne a pobór energii podczas laktacji
Rys.1 Zapotrzebowanie energetyczne a pobór energii podczas laktacji
Program Tirsana
Rys.2 Linia produktów Tirsana oferuje optymalne zaopatrzenie energetyczne w fazie laktacji i w fazie przejściowej
Wyższa mleczność dzięki zastosowaniu TIRSANY BSK w pierwszej tercji laktacji
Rys.3 Wyższa mleczność dzięki zastosowaniu TIRSANY BSK w pierwszej tercji laktacji