Innovative Produkte und Wirkstoffe von SCHAUMANN
Innowacyjne produkty Bydło

KALBI TMR ALFA PLUS - Skrócony odchów cieląt

Kalb

Efektywny odchów cieląt i młodego bydła jest podstawą sukcesu w produkcji mlecznej.
Wczesne rozpoczęcie pobierania dużych ilości paszy przez cielęta jest przy tym czynnikiem decydującym. Należy skoncentrować się na tym, aby każde cielę pobierało na początku odchowu minimum 1 kg paszy gotowej. Dzięki KALBI TMR ALFA PLUS cel ten zostaje szybciej osiągnięty.

Wyniki badań ISF Schaumann Forschung oraz innych niezależnych ośrodków naukowych pokazują, że podawanie suchego TMR-u na bazie paszy treściwej i siana z lucerny zamiast konwencjonalnej dawki na bazie paszy treściwej i kiszonki przyspiesza o ok. trzy tygodnie rozpoczęcie pobierania paszy stałej (rys.1).

Wiele standardowych konceptów żywieniowych zakłada oddzielne podawanie cielętom paszy objętościowej i paszy treściwej. Efektem tego są niestety wahania w poborze dwóch rodzajów pasz. Wymieszanie wysoce wartościowych komponentów paszy treściwej z komponentami strukturalnymi w jeden TMR wyklucza selekcję paszy przez cielęta.

Co składa się na sukces KALBI TMR ALFA PLUS

KALBI TMR ALFA PLUS to kompozycja sześciu najważniejszych składników, które powinien zawierać wysokowartościowy, suchy TMR. Korzyści, jakie daje KALBI TMR ALFA PLUS:

  • Skrócony odchów dzięki wczesnemu rozpoczęciu pobierania paszy treściwej
  • Wysokie dzienne przyrosty dzięki szybkiemu rozwojowi młodych cieląt
  • Poprawa strawności substancji odżywczych
  • Rozwój zdrowego układu trawiennego
  • Prawidłowy wzrost dzięki optymalnemu zaopatrzeniu w mikroelementy
  • Produkt posiada ceryfikat VLOG i jest przeznaczony do produkcji żywności niezmodyfikowanej genetycznie

Szybsze odsadzanie cieląt

Najnowsze odkrycia naukowe i wieloletnia praktyka stanowią podstawę konceptu SCHAUMANN-a, stworzonego  dla efektywnego odchowu cieląt. Dzięki kombinacji wysokiej jakości preparatu mlekozastępczego (np. Kalbi Milch Primus Protect) i Kalbi TMR Alfa Plus można, dzięki wczesnemu poborowi paszy stałej, skrócić fazę odpajania. Jednocześnie od samego początku osiągane są wysokie dzienne przyrosty, a koszty odchowu ulegają redukcji.

Rozpoczęcie zakończenia procesu odpajania zaczyna się z poborem min.1 kg paszy przez cielęta
Rys.1 Pobór min. 1 kg paszy przez cielęta jest wyznacznikiem dla zakończenia procesu odpajania