Wysoka skuteczność TIRSANY SPEZIAL w stabilizacji laktacji


Udana faza przejściowa jest kluczem do zabezpieczenia wydajności mlecznej. W tym celu firma SCHAUMANN oferuje płynny preparat energetyczny z odpowiednim zaopatrzeniem w substancje czynne.  Wszystkie testy przeprowadzone przez Uniwersytet w Getyndze (Jöring, 2014)  potwierdzają wysoką skuteczność TIRSANY SPEZIAL w stabilizacji metabolizmu i wydajności mlecznej.

 


TIRSANA SPEZIAL jest kombinacją substancji glukoplastycznych i czynnych, która szybko dostarcza krowie łatwo przyswajalną energię. Tym samym pomaga ona zapobiec utracie masy ciała i odciążyć procesy metaboliczne.
 
Przebieg doświadczenia

 

Na Uniwesytecie Jerzego Augusta w Getyndze zbadano wpływ TIRSANY SPEZIAL na bydło mleczne w fazie przejściowej. Grupa doświadczalna obejmowała 50 krów mlecznych ze średnią dzienną w wysokości 30 kg mleka. TIRSANA SPEZIAL została podana od 3 tygodnia przed wycieleniem w ilości 200 g na zwierzę dziennie. Po wycieleniu zwiększono dozowanie do 300 g na zwierzę dziennie.
 
Stężenie ciał ketonowych we krwi świadczy o stabilności przemiany materii

 

Przez cały okres doświadczenia, tzn. od momentu zasuszania do dwóch tygodni po wycieleniu, kontrolowano stężenie ciał ketonowych (kwas beta hydroksymasłowy - BHB) we krwi krowy. Służyło to ocenie stabilności przemiany materii podczas fazy przejściowej. Silne przekroczenie wartości granicznych koncentracji ciał ketonowych obciąża zwierzę i prowadzi do klasycznej ketozy.
 
TIRSANA SPEZIAL wpływa na redukcję stężenia ciał ketonowych i odciąża wątrobę
 
W grupie kontrolnej poziom BHB przez cały okresy fazy przejściowej kształtował się powyżej podanej wartości referencyjnej (punkt odniesienia), wynoszącej 0,7 mmol/l mleka. W grupie, w której podawano TIRSANĘ SPEZIAL, wielkość i zakres stężenia BHB udało się zatrzymać. Rys.1 potwierdza wyraźną poprawę w tym zakresie.
 
Wyższa i stabilniejsza mleczność w rozpoczynającej się laktacji
 
Porównanie mleczności w obu grupach w 20. dniu dojenia pokazuje, że grupa, w której podawano TIRSANĘ SPEZIAL uzyskała wyższą średnią mleczność w porównaniu do grupy kontrolnej (rys.2). Zabezpieczenie wydajności mlecznej na początku laktacji tłumaczyć można ustabilizowaniem metabolizmu energetycznego.
 
Podsumowanie

 

TIRSANA SPEZIAL poprawia początkową wydajność mleczną i, co potwierdzono, stabilizuje przemianę materii. Zastosowanie produktu pozwala na bezproblemowe przejście z fazy zasuszania do fazy laktacji oraz skutecznie przeciwdziała ketozie.

Rys.1 Stężenie BHB we krwi zwierzątZastosowanie TIRSANY SPEZIAL zmniejsza koncentrację kwasu beta hydroksymasłowego we krwi krów (n=50; dzienna średnia: 30 kg mleka)

Rys.2 Wydajność mleczna zwierząt żywionych z dodatkiem TIRSANY w fazie startowejTIRSANA SPEZIAL poprawia mleczność początkową i zmniejsza jej rozrzut (n=50; dzienna średnia: 30 kg mleka, pierwszy próbny dój 20. dnia)