Doświadczenie praktyczne: Pozytywne oddziaływanie monoglicerydów na przyrosty i wykorzystanie paszy


Monoglicerydy (MCM), zastosowane w żywieniu zwierząt, wspierają zdrowotność flory jelitowej oraz poprawiają przyrosty tuczników od początku aż do końca tuczu. Bardzo dobrze kształtuje się pobór i wykorzystanie paszy.


Monoglicerydy posiadają właściwości antymikrobiologiczne i skutecznie przeciwdziałają namnażaniu się bakterii gram-ujemnych i bardzo wytrzymałych bakterii gram-dodatnich jak np. clostridium, paciorkowce, gronkowce. Tym samym zahamowaniu ulega wzrost niekorzystnej flory jelitowej na korzyść zdrowej. Doświadczenie przeprowadzone w bawarskim gospodarstwie potwierdza znakomitą skuteczność MCM, dodanych do paszy.  


Struktura gospodarstwa doświadczalnego
 

Gospodarstwo posiadało 2.800 miejsc tuczowych. Masa zakupionych prosiąt (Dan x Pi) wynosiła 28 kg i osiągnęła na koniec tuczu 120 kg. W gospodarstwie stosowano żywienie na mokro w systemie wielofazowym. Żywienie bazowało na mieszance paszowej uzupełniającej firmy SCHAUMANN z takimi komponentami jak pszenica, jęczmień, śruta sojowa oraz kiszonka z całych ziaren kukurydzy.


Przebieg doświadczenia z MCM
 

Doświadczenie żywieniowe zostało przeprowadzone w grupie 390 zwierząt i obejmowało cały okres tuczu. Zwierzęta żywiono mieszankami paszowymi, sporządzonymi na bazie produktów firmy SCHAUMANN. Ponadto do paszy grupy doświadczalnej dodano MCM i kwasy paszowe.


Wynik: Wyższe przyrosty masy ciała i poprawa wykorzystania paszy


Wyniki doświadczenia wskazały na wyższe dzienne przyrosty i poprawę wykorzystania paszy w grupie doświadczalnej (rys.1 i 2). Wiąże się to z krótszą fazą tuczu i niższym nakładem paszy, co ma przełożenie na lepszą opłacalność tuczu. Dodatkowe zaopatrzenie w kwasy wpłynęło na poprawę zdrowotności jelit i redukcję liczby upadków zwierząt (rys.3).

Rys.1 Poprawa dziennych przyrostów


SCHAUMALAC PROTECT poprawia dzienne przyrosty o 2,6% w porównaniu do grupy kontrolnej

Rys.2 Lepsze wykorzystanie paszy


SCHAUMALAC PROTECT poprawia wykorzystanie paszy o 2,5% w porównaniu do grupy kontrolnej

Rys.3 SCHAUMALAC PROTECT zmniejsza liczbę upadków zwierząt


Zastosowanie SCHAUMALAC-u PROTECT wpływa na zmniejszenie liczby upadków o 47% w porównaniu do grupy kontrolnej

 

Monoglicerydy (MCM)