Większa opłacalność tuczu z CERAVITAL-em


Z CERAVITAL-em wyższe dzienne przyrosty


Wysokie dzienne przyrosty i dobre zużycie paszy są podstawą udanego tuczu świń. Doświadczenie z 602 tucznikami potwierdza imponujące korzyści ekonomiczne i wydajnościowe, uzyskane z CERAVITAL-em.

 

 

 

 

 


Jakość i strawność substancji odżywczych przyczyniają się do zwiększenia potencjału produkcyjnego


Aby osiągnąć wysokie dzienne przyrosty oraz dobre zużycie paszy, dawki należy dopasować do zapotrzebowania tuczników, zwracając uwagę, aby zarówno jakość jak i strawność komponentów były jak najlepsze. Zastosowanie CERAVITAL-u poprawia strawność frakcji NSP, znajdujących się w rodzimej paszy, dzieki czemu wzrasta przyswajalność składników pokarmowych.
 

Przebieg doświadczenia z CERAVITAL-em
 

Wpływ CERAVITAL-u został przetestowany w doświadczeniu praktycznym z 602 tucznikami (Danzucht x Pietrain). Przeciętna masa prosiąt na początku doświadczenia wynosiła 19 kg. Zwierzęta podzielono na dwie grupy żywione z dodatkiem CERAVITAL-u i bez dodatku. Doświadczenie trwało 105 dni do osiągnięcia przez tuczniki przeciętnej masy wynoszącej 107 kg.
Ponadto zwierzęta żywione były na mokro mieszankami na tucz wstępny i końcowy, na bazie pszenicy, jęczmienia, żyta, poekstrakcyjnej sruty sojowej i rzepakowej oraz glutenu pszennego i otrębów pszennych (rys.1).
 

Wynik: Zużycie paszy i dzienne przyrosty wyraźnie uległy poprawie
 

W grupie z CERAVITAL-em dzienne przyrosty zwiększyły się w trakcie tuczu wstępnego o 48 g i wyniosły 800 g. Przez cały okres tuczu dzienne przyrosty były ogółem wyższe o 30 g w porównaniu do grupy kontrolnej (rys.2).
Obydwie grupy różniły się wyraźnie pod względem zużycia paszy (rys.3). W tuczu wstępnym zużycie paszy poprawiło się w grupie z dodatkiem CERAVITAL-u o 11 % i wyniosło 2,14/kg przyrostu. Przez cały okres tuczu zużycie paszy kształtowało się na poziomie 2,66/kg przyrostu i było ogółem o 4% niższe w porównaniu do grupy kontrolnej. Udział chudego mięsa wyniósł 57,4% w obu grupach.
 

Skrócenie tuczu i mniejsze zużycie paszy pozwalają zaoszczędzić pieniądze
 

Zwierzęta w obu grupach uzyskały tę samę masę końcową, ale w przypadku grupy z CERAVITAL-em tucz ukończono trzy dni wcześniej. Dzięki temu zaoszczędzono 11 kg paszy/zwierzę. Poprawa wskaźników wydajnościowych miała przełożenie na zaoszczędzenie kosztów produkcji w wysokości ok. 15 zł na tucznika.
 

Podsumowanie


Doświadczenie potwierdziło: Dzięki CERAVITAL-owi, także przy wysokim poziomie wydajności i zastosowaniu standardowych pasz, uzyskano wzrost masy ciała oraz poprawę zużycia paszy. Koszty produkcji uległy znacznej redukcji.
Dla zwiększenia efektywności z powodzeniem wprowadzono CERAVITAL do programu SCHAUMANN-a dla trzody chlewnej.

Składniki dawki żywieniowej


 

Składniki w kg paszy (88 % SM)  Tucz wstępny Tucz końcowy
Przedział wagowy, kg MC  19-65  > 65
Energia metaboliczna, MJ  13,4  12,6
Białko surowe, %  17,2  14,5
Lizyna, %  1,2  0,93
Wapń, %  0,75  0,70
Fosfor, %  0,50  0,50

 

Skład: jęczmień, pszenica, żyto, poekstrakcyjna śruta sojowa i rzepakowa, gluten pszenny, otręby pszenne, składniki mineralne

Dzienne przyrosty w trakcie tuczu wstępnego i przez cały tucz ogółemDzienne przyrosty (w g na zwierzę dziennie) w grupie z CERAVITAL -em i bez CERAVITAL-u w tuczu wstępnym (po lewej) i przez cały tucz ogółem (po prawej)

Zużycie paszy w trakcie tuczu wstępnego i przez cały tucz ogółemZużycie paszy przez tuczniki w grupie z CERAVITAL-em i bez CERAVITAL-u w tuczu wstępnym (po lewej) i przez cały tucz ogółem (po prawej)