TIRSANA BSK NG przyczynia się do wzrostu wydajności mlecznej


Zapotrzebowanie energetyczne a pobór energii podczas laktacji

Doświadczenie praktyczne pokazuje, że TIRSANA BSK NG w znaczącym stopniu przyczynia się do wzrostu mleczności. Zwłaszcza w gospodarstwach wyposażonych w automatyczne systemy doju, smakowitość paszy przy robotach odgrywa ważną rolę dla wydajności bydła mlecznego.

 


Doświadczenie praktyczne

 

TIRSANĘ BSK NG podano jako top dressing w automatach w ilości 350 g na krowę dziennie w trakcie 1. tercji laktacji. Rysunek 1 przedstawia poprawę w zakresie mleczności dzięki zastosowaniu TIRSANY BSK NG. Dzienna wydajność zwierząt w 1. tercji laktacji wzrosła z 37,3 do 43,6 litrów. Tym samym poprawiły się zarówno wydajność startowa jak i szczytowa stada bydła mlecznego.


Wzrost tłuszczu mleka i białka mleka

 

Mimo wzrostu wydajności mlecznej, składniki mleka pozostały na tym samym poziomie. Dzięki temu zwiększyła się dzienna ilość tłuszczu mleka i białka mleka w przeliczeniu na zwierzę i dzień (rys.2). Zawarta w produkcie kombinacja witamin i mikroelementów BOVIN-S-KOMPLEX znacznie przyczyniła się do  poprawy wydajności i zdrowotności zwierząt. Substancje glukoplastyczne pozwoliły odciążyć metabolizm i zapewniły dodatkowe zaopatrzenie energetyczne. TIRSANA BSK NG poprawiła również smak paszy, co zwiększyło częstotliwość podchodzenia do robotów a tym samym liczbę udojów.

 

TIRSANA pomaga zmniejszyć deficyt energetyczny


Główną przyczyną zaburzeń metabolicznych jest uwarunkowany biologicznie ujemny bilans energetyczny na początku laktacji. Normalną reakcją fizjologiczną krowy jest utrata masy ciała. Następstwem zbyt silnego uwalniania tłuszczu jest ketoza. TIRSANA pozwala przezwyciężyć problem niedoboru energetycznego. Jedyna w swoim rodzaju kombinacja substancji glukoplastycznych i różnych substancji czynnych dostarcza krowie mlecznej szybko przyswajalną energię i odciąża metabolizm wątrobowy.

Rys.1 Wzrost wydajności mlecznej dzięki zastosowaniu TIRSANY BSK NG w 1. tercji laktacjiRys.2 Wzrost ilości tłuszczu i białka dzięki zastosowaniu TIRSANY BSK NG w 1. tercji laktacji