Bardzo szybka kiszonka z kukurydzy dla opasów z BONSILAGE SPEED M


Niewielkie zapasy paszy z ubiegłego roku i znikome możliwości magazynowania często zmuszają hodowców bydła mięsnego do żywienia zwierząt świeżymi kiszonkami z kukurydzy po bardzo krótkim okresie zakiszania. Badania potwierdzają, że BONSILAGE SPEED M już po 14 dniach zakiszania chroni przed przegrzewaniem.
 
Ryzyko przegrzania kiszonek z kukurydzy, których proces zakiszania jeszcze się nie zakończył, gwałtownie wzrasta. W krótkim czasie ulegają one zepsuciu. Następstwem są wysokie straty, pogorszenie smaku, redukcja poboru paszy (rys.1) i w konsekwencji niższe dzienne przyrosty masy ciała opasów.

 

Stabilność po 14 dniach


BONSILAGE SPEED M z nowym szczepem Lactobacillus diolivorans oferuje optymalne rozwiązanie. We współpracy z pozostałymi bakteriami kwasu mlekowego, już po 14 dniach zakiszania, zapobiega tlenowemu zepsuciu, przegrzaniu i wtórnej fermentacji (rys.2). Wysoki pobór paszy zostaje zabezpieczony.


Poprawa higieny paszy i długotrwałe działanie

 

BONSILAGE SPEED M nie tylko zapobiega przegrzewaniu, lecz także skutecznie hamuje rozwój pleśni i drożdży (rys.3). Stabilność dawek poprawia się bezpośrednio po otwarciu i jest to proces długotrwały. Badania wykazały, iż zawartość kwasu propionowego po  trzech miesiącach kształtowała się na poziomie ok. 0,3% w suchej masie. Oznacza to, że przy ilości suchej masy, wynoszącej 35%, kiszonka dostarczy ok. 1 kg kwasu propionowego na tonę świeżej masy (rys.4). Pozwoli to zachowanie stabilności dawki przez cały rok i zapewni utrzymanie poboru paszy przez opasy na stałym, wysokim poziomie.

Rys.1 Wzrost zasiedlenia drożdżami w zagrzanej kiszonce z kukurydzy wpływa na redukcję poboru paszy przez zwierzęta w opasie końcowymRys.2 BONSILAGE SPEED M zabezpiecza przed przegrzewaniem kiszonki już po dwóch tygodniach zakiszaniaRys.3 BONSILAGE SPEED M skutecznie redukuje zawartość drożdży w kiszonce już po 14 dniach zakiszaniaRys.4 BONSILAGE SPEED M poprawia profil kwasów fermentacyjnych, również po trzech miesiącach zakiszania