Kiszonka z trawy i lucerny: BONSILAGE FORTE redukuje rozpad białka


Wyniki badań przeprowadzonych ma Uniwersytecie w Halle potwierdzają:
Zastosowanie Bonsilage Forte w znaczny sposób redukuje zawartość amin biogennych w kiszonce!
Przyczynia się też do poprawy smakowitości paszy, zwiększenia poboru paszy objętościowej i odciążenia metabolizmu zwierząt.

 

Jakość białka w kiszonce z trawy i lucerny posiada ogromne znaczenie w gospodarstwach rolniczych. Im więcej białka dostarcza pasza objętościowa, tym mniej paszy białkowej należy zakupić. Jest to opłacalne z punktu widzenia sytuacji rynkowej, która nie jest łatwa.

 

Aminy biogenne powstają wskutek rozkładu białka

 

Aminy biogenne i mocznik powstają przy rozpadzie białka i aminokwasów wskutek działania niepożądanych drobnoustrojów takich jak bakterie clostridium czy enterobakterie. Aminy biogenne obniżają smakowitość paszy i wpływają negatywnie na metabolizm zwierząt. Dopuszczalna ilość amin biogennych wynosi ok. 5 g/kg suchej masy.

 

Doświadczenie na Uniwersytecie w Halle mające na celu minimalizację amin


Prof. dr Annette Zeyner oraz dr Holger Kluth z Uniwersytetu Halle-Wittenberg, przeprowadzili doświadczenie, badające wpływ BONSILAGE FORTE na zawartość amin biogennych w kiszonce. Materiał wyjściowy stanowił podsiew życicy trwałej. Składniki pokarmowe materiału doświadczalnego zostały przedstawione w tabeli (rys.1).

 

Wyniki: znakomita jakość fermentacji – znaczne obniżenie wartości pH

 

Kiszonki z grupy kontrolnej i doświadczalnej różniły się pod kątem jakości fermentacji po 90 dniach zakiszania w stopniu niewielkim. Kiszonka niezaprawiona jak i kiszonka zaprawiona BONSILAGE-m Forte uzyskały ocenę 1 w punktacji DLG. W żadnej z kiszonek nie doszło do produkcji kwasu masłowego. BONSILAGE FORTE spowodował jedynie znaczące obniżenie wartości pH (rys.2).

 

Udokumentowano: BONSILAGE FORTE redukuje w znaczny sposób zawartość amin biogennych

 

W warunkach doświadczalnych grupa kontrolna uzyskała bardzo dobrą jakość kiszonki a nawet mniejszą zawartość amoniaku w porównaniu do grupy, w której zastosowano BONSILAGE FORTE. W kiszonce zaprawionej przez BONSILAGE FORTE udało się w znaczny sposób zredukować udział amin biogennych – w porównaniu do grupy kontrolnej różnica wyniosła 15 % (rys.3).  Wynik potwierdził niezwykłą w tym zakresie efektywność BONSILAGE FORTE z jedyną w swoim rodzaju kombinacją homofermentujących bakterii kwasu mlekowego.

 

Podsumowanie: dobra jakość zakiszania i dalsze korzyści

 

Szybka i intensywna redukcja wartości pH oraz nadzwyczajna konkurencyjność bakterii kwasu mlekowego, zawartych w BONSILAGE FORTE gwarantują długotrwałe zahamowanie rozwoju szkodników, chronią kiszonkę przed silnym rozpadem białka i aminokwasów oraz zmniejszają zawartość amin biogennych. Dodatkowy efekt stosowania BONSILAGE FORTE zdaje się mieć, obok bardzo dobrej jakości zakiszania, znaczenie decydujące: zwiększa się smakowitość paszy a tym samym jej pobór. Zarówno ten fakt jak i redukcja strat oraz poprawa strawności przyczyniają się znacznie do trwałego podniesienia opłacalności i uzyskiwania dobrych wyników w produkcji mleka.

 

Składniki pokarmowe surowe w materiale wyjściowym

 

SM, %  27,7 
Popiół surowy, % w SM  12,5
Białko surowe, % w SM  15,0
Włókno surowe, % w SM
 24,1
Cukier, % w SM
   6,8

 

Parametry fermentacyjne po 90 dniach zakiszania

 

  Grupa kontrolna
BONSILAGE FORTE 
 Sucha masa (SM), %  27,2  28,2
 Wartość pH  4,59  4,29
 Kwas mlekowy, % w SM  3,92  4,12
 Kwas octowy, % w SM
 0,71  0,62
 Kwas mlekowy, % w SM
 0,0  0,0
 NH3-N, % N ogółem
 9,6  10,0
 Jakość zakiszania DLG (w punktach)  1 (90)  1 (100)

 

Wpływ BONSILAGE FORTE na zawartość amin biogennych


BONSILAGE FORTE redukuje w znacznym stopniu udział amin biogennych w kiszonce z traw (prof. dr Annette Zeyner, dr Holger Kluth, Universität Halle-Wittenberg)