Żywienie cieląt: Wyższe dzienne przyrosty z bislizynianami AMINOTRACE


Główne kierunki działania

Bislizynian miedzi i bislizynian cynku to kombinacja aminokwasu lizyny z mikroelementami miedzi i cynku. Najwyższa dostępność biologiczna umożliwa osiągnięcie optymalnych przyrostów w odchowie przy redukcji wydalania metali ciężkich przez cielęta. Nowe testy przeprowadzone w centrum badawczo-naukowym Hülsenberg potwierdzają skuteczność bislizynianów AMINOTRACE w odchowie cieląt.
 

Podczas ośmiotygodniowego doświadczenia podzielono cielęta na dwie grupy


Grupa 1: Preparat mlekozastępczy z cynkiem i miedzią w formie nieorganicznej jako siarczan miedzi i tlenek cynku, uzupełniony lizyną jako podstawowym aminokwasem
Grupa 2: Preparat mlekozastępczy z bislizynianami AMINOTRACE, efektywną kombinacją mikroelementów i lizyny.

W obu grupach ściśle przestrzegano podawania zwierzętom określonej ilości preparatu mlekozastępczego, która wynosiła 7,0 l na zwierzę dziennie.

 

Wyższe dzienne przyrosty


Przy tej samej ilości podawanego pójła odnotowano wyraźne różnice między dziennymi przyrostami w obu grupach. Dzienne przyrosty grupy 1 wyniosły ok. 913 g na dzień. Grupa 2 otrzymywała preparat mlekozastępczy z bislizynianami AMINOTRACE i jej wyniki wynoszące 952 g na dzień były wyższe o ponad 4% w porównaniu do grupy 1 (rys.1).

 

Poprawa wykorzystania energii

 

Równie przekonujące były wyniki w zakresie wykorzystania paszy. Cielęta grupy 2, otrzymujące bislizyniany AMINOTRACE, potrzebowały na 1 kg przyrostu energii w ilości 20 MJ ME. Cielęta grupy 1 musiały, mimo takiego samego zaopatrzenia w aminokwasy, pobrać 21,5 MJ ME, aby uzyskać ten sam wynik, co cielęta grupy 2. Dodatek w postaci bislizynianów AMINOTRACE poprawia wykorzystanie energii w trakcie odpajania o 7,5% (rys.2).

Rys.1: Bislizyniany AMINOTRACE zwiększają dzienne przyrosty w fazie odpajania


Bislizyniany AMINOTRACE zwiększają w fazie odpajania dzienne przyrosty o 4,3%

Rys.2 Bislizyniany AMINOTRACE poprawiają wykorzystanie energii w fazie odpajania


Rys.2 Bislizyniany AMINOTRACE poprawiają wykorzystanie energii o 7,5%