MIZI obniża wskaźnik biegunek u prosiąt odsadzonych


Różne badania potwierdzają skuteczność MIZI w zakresie zapobiegania biegunkom u prosiąt odsadzanych. MIZI to substancja czynna SCHAUMANN-a, bazująca na tlenku cynku w formie mikronizowanej (ZnO), która zabezpiecza krytyczne fazy cyklu produkcyjnego i pozwala w ten sposób ograniczyć spadek wydajności.

 

MIZI charakteryzuje silniejsze działanie hamujące wobec E. coli w porównaniu do powszechnie stosowanego ZnO. Za zastosowaniem MIZI przemawia również prawo paszowe, określające dopuszczalną ilość cynku. Zastosowanie 125 ppm MIZI pozwala zredukować ilość E. coli, osiagając tę samą skuteczność, co 2.000 ppm konwencjonalnego ZnO (rys.1).


Doświadczenia praktyczne potwierdziły przewagę MIZI. W miejsce powszechnie stosowanego tlenku cynku dodano do paszy pełnoporcjowej MIZI w grupie testowej (każdorazowo 120 mg Zn/kg paszy pełnoporcjowej). Podczas gdy w grupie, gdzie podawano MIZI, biegunka wystąpiła jedynie u trzech prosiąt dziennie, w grupie kontrolnej zachorowało na nią od 24 do 100 prosiąt (rys.2).

Przy niemal identycznym poborze paszy, prosięta w grupie z MIZI, osiągnęły o 25% wyższe dzienne przyrosty, dzięki czemu nakład paszy w porównaniu do grupy kontrolnej zmniejszył się o ok. 20%.

Wpływ różnych dawek tlenku cynku (konwencjonalnego lub MIZI) na względne zagęszczenie kolonii E. coli, po czasie inkubacji, wynoszącym 24 godzinyWskaźnik występowania biegunek wg liczby prosiąt, w pierwszych 14 dniach po odsadzaniu, przy zastosowaniu konwencjonalnego tlenku cynku lub MIZI (każdorazowo 120 mg cynku/ kg paszy pełnoporcjowej)