BONSILAGE ALFA sprawdza się w gospodarstwach

Zakiszacz BONSILAGE ALFA jest dedykowany dla kiszonek z lucerny i koniczyny. Produkt sprawdził się w całej Europie, potwierdzając skuteczność szczepów bakterii kwasu mlekowego, wyselekcjonowanych specjalnie pod kątem trudnego do zakiszania materiału, jakim jest lucerna, koniczyna czy mieszanki koniczyny z trawami. Bonsilage Alfa jako biologiczny zakiszacz może zostać zastosowany w przedziale suchej masy 25-40%.


Szczepy bakterii kwasu mlekowego chronią przed przegrzewaniem 


BONSILAGE ALFA to kombinacja trzech homofermentujących szczepów bakterii kwasu mlekowego: L. paracasei, L. plantarum oraz Lc. lactis i jednego heterofermentującego szczepu bakterii kwasu mlekowego: L. buchneri. 


L. paracasei i L. plantarum posiadają rzadką właściwość wykorzystywania fruktanów do produkcji kwasów. Gwarantują tym samym największą skuteczność w obniżaniu wartości pH, również w tak esktremalnie trudnym do zakiszania materiale, jakim jest lucerna czy koniczyna.


Lc. lactis charakteryzuje się działaniem hamującym rozwój szkodników, takich jak enterobakterie i clostridium.


L. buchneri wspomaga produkcję kwasu octowego i propandiolu, zwiększając ochronę przed przegrzewaniem.
 
BONSILAGE ALFA produkuje kiszonki smaczne i nienaganne pod względem higieny

 

Zbilansowany profil kwasów fermentacyjnych dba o wyjątkowe walory smakowe kiszonki. Właściwości higieny są również znakomite (rys.). Mimo iż niełatwo zakisza się materiał o wysokich zawartościach popiołu surowego a niskich zawartościach suchej masy, kiszonki zaprawione przy pomocy Bonsilage Alfa cechuje stabilność i odpowiednie proporcje kwasu mlekowego i octowego. Ponadto odznaczają się one bardzo małą liczbą zarodków clostridium, drożdży czy pleśni. 

  

Rys. Procentowy udział kwasu mlekowego i kwasu octowego w kiszonce z lucerny, zaprawionej zakiszaczem BONSILAGE ALFA (35% suchej masy)