Monitoring kiszonek: Wyniki badań kiszonek z traw

Firma Schaumann poddała ocenie próby kiszonek pierwszego pokosu z całego terenu Niemiec, które zostały zaprawione BONSILAGE-m FIT G i BONSILAGE-m SPEED G. Jakość badanych kiszonek okazała się bardzo wysoka. Po weryfikacji wyłoniono zwycięzców.

 

BONSILAGE FIT G

 

Okazało się nim gospodarstwo Hansjorga i Floriana Litz z Wolpertsende [90 krów mlecznych plus młodzież. Wydajność stada po zastosowaniu kiszonki zaprawionej BONSILAGE-m FIT G zwiększyła się do poziomu 10.000 kg mleka na krowę rocznie]. Drugie miejsce zajęło gospodarstwo Flömer-Peitsmeyer z Espelkamp [240 krów plus młodzież] a trzecie Christian Gerdes z Barenburg [85 krów]. Zwraca uwagę bardzo wysoki poziom glikolu propylenowego w ocenianych kiszonkach.
 

BONSILAGE Speed G


Zwycięzcą okazało się gospodarstwo Joachima Engel [115 krów plus młodzież. Wydajność stada: ponad 10.000 kg mleka na krowę rocznie (4,1% tłuszczu, 3,35% białka)]. Drugie miejsce zajęły z równym dorobkiem punktowym ex aequo dwa gospodarstwa: Krahne [500 krów mlecznych plus młodzież oraz 250 opasów. Wydajność stada: ok. 10.000 kg mleka na krowę rocznie] oraz Hans-Jochen Haane [140 krów plus młodzież. Wydajność stada: prawie 11.500 kg mleka na krowę rocznie (3,9% tłuszczu, 3,3% białka)]. Średnia wartość energetyczna badanych kiszonek wyniosła 6,2 MJ NEL. Wszystkie próbki cechowała wartość pH poniżej krytycznego poziomu.

 

Wyniki analiz zwycięskich kiszonek z traw zaprawionych BONSILAGE-m FIT G oraz BONSILAGE-m SPEED G


Wyniki analiz zwycięskich kiszonek zaprawionych BONSILAGE-m FIT G

Wyniki analiz zwycięskich kiszonek zaprawionych BONSILAGE-m SPEED G