Haus Riswick prezentuje wyniki doświadczeń 2011 w zakresie konserwacji CCM


Konserwacja CCM standardowo odbywa się za pomocą produktów bazujących na kwasie propionowym. Wyniki doświadczenia Haus Riswick potwierdzają, że Bonsilage CCM jest absolutnie skutecznym, opłacalnym a przy tym niepowodującym korozji produktem, dla którego nie istnieje lepsza alternatywa.

Jesienią 2011 roku dr Klaus Hünting (Haus Riswick) zaprezentował wyniki doświadczenia z konserwacją CCM.

 

 

Przebieg doświadczenia

Świeżo zebrany materiał CCM (ok. 69% suchej masy) zaprawiano różnymi wariantami kwasów oraz Bonsilage CCM jako jedynym preparatem biologicznym.

 

  •   Wariant A: Mieszanka: kwas propionowy/ kwas mrówkowy (5 l/t, ok. 6 €/t zakiszanej masy)
  •   Wariant B: Mieszanka: kwas mrówkowy/ kwas ligninosulfonowy/ kwas propionowy (4 kg/t, ok. 4,60 € / t zakiszanej masy)
  •   Wariant C: Mieszanka: benzoesan sodu/ propionian sodu (4l/t, ok. 5 €/t zakiszanej masy)
  •   BONSILAGE CCM (1 g/t, od 1,20 €/t zakiszanej masy)

Kiszonki dojrzewały w laboratorium przez 90 dni. Następnie dokonano pomiarów zawartości kwasów fermentacyjnych oraz stabilności tlenowej (rys.1a i 1b).

 

Wyniki w zakresie profilu kwasów fermentacyjnych

Rysunek 1a pokazuje, że zastosowanie silnie konserwującej mieszanki z kwasem propionowym zahamowało nieco przekształcanie cukrów roślinnych w kwasy fermentacyjne. W porównaniu do innych wariantów bakterie L. buchneri, zawarte w Bonsilage CCM, przyczyniły sie do niemalże podwójnego zwiększenia udziału kwasu octowego. Bonsilage CCM okazał się najskuteczniejszy w zakresie przekształcenia cukrów roślinnych, co uwidoczniły różnice ilości ogólnej kwasowości i alkoholu.

 

Wyniki w zakresie stabilności tlenowej

Wszystkie zastosowane produkty sprawdziły się, jeżeli chodzi o zapewnienie stabilności tlenowej kiszonki (rys.1b). Zwiększyła się ona podwójnie w porównaniu do stabilności kiszonek niezaprawionych. Nie stwierdzono różnicy pomiędzy działaniem Bonsilage CCM a innymi wariantami kwasów. Tym samym potwierdzono skuteczność działania Bonsilage CCM.

 

Skuteczność i opłacalność

Zastosowanie Bonsilage CCM wiąże się z wieloma korzyściami. Obok wyśmienitego smaku, wysokiej strawności oraz udowodnionej poprawy stabilności tlenowej (znak jakości DLG WR 2) podkreślić należy znakomity stosunek ceny do otrzymywanej jakości.
Koszty zaprawienia różnymi kwasami wynoszą pomiędzy 4 a 6 €/ t zakiszanej masy, podczas gdy koszt zaprawienia tej ilości za pomocą Bonsilage CCM, wynosi tylko od 1/4 do 1/3 tej ceny (rys.2). Wyniki sprawiają, że przy odpowiednich warunkach (CCM do 65% suchej masy oraz minimalny okres zakiszania, wynoszący minimum dwa, a najlepiej trzy miesiące) nie istnieje lepsza alternatywa dla Bonsilage CCM.