Doświadczenie z CERAVITAL-em potwierdza wzrost wydajności w początkowej fazie odchowu prosiąt


Odchów prosiąt stawia wysokie wymagania jakości mieszanek paszowych. Najmłodsze prosięta potrzebują komponentów o najwyższej strawności. Aktualne badania w centrum naukowo-badawczym w Futterkamp potwierdzają, że CERAVITAL przyczynia się do zwiększenia przyrostów w odchowie prosiąt.

 

 

Wyjątkowe działanie CERAVITAL-u wspiera procesy przemiany materii podczas trawienia gorzej przyswajalnych węglowodanów (włókna), tłuszczów i roślinnych źródeł białka. Z tego względu CERAVITAL znajduje się w standardowym wyposażeniu produktów SCHAUMANN-a dla małych prosiąt.

 

Przebieg doświadczenia

 

W ramach doświadczenia zastosowano w odchowie dwufazowym jako bazę dwa sprawdzone produkty SCHAUMA FRÜH oraz SCHAUMA -FA II. Warianty doświadczalne zostały dodatkowo wyposażone w CERAVITAL. Ogółem porównano ze sobą przyrosty w 10 powtórzeniach w obydwu grupach liczących w sumie 240 prosiąt. Na poszczególnych etapach następowało pojedyncze ważenie kontrolne. Grupę badaną tworzyły prosięta DanZucht oraz PIC z własnej hodowli, rozmieszczone na mieszanych stanowiskach. Przeciętna waga początkowa (8,2 kg) oraz przeciętny wiek w czasie odsadzania (26,5-26,7 dni) w obydwu grupach znajdowały się na tym samym poziomie.

 

Wyższe dzienne przyrosty i lepsze zużycie paszy z CERAVITAL-em

 

Po pierwszej fazie żywienia wynoszącej 14 dni zmieniono paszę na paszę odsadzeniową dla prosiąt II. Doświadczenie trwało ponad 40 dni. Czterdziestego pierwszego dnia przeciętna masa zwierząt z grupy kontrolnej wynosiła ok. 27,6 kg, a grupy doświadczalnej 28,0 kg.
Dzięki przyrostom wyższym o ok. 490 g uzyskano ogółem w obydwu badanych grupach większy poziom wydajności.
Analizując wyniki grupy kontrolnej i doświadczalnej, w oczy rzuca się wysoka różnica w trakcie pierwszego tygodnia odchowu (rys.1). Przy prawie takim samym dziennym poborze paszy przez prosięta (333 kontra 340 g dziennie) osiągnięto w grupie z CERAVITAL-em przyrosty wyższe o 12%. Wykorzystanie paszy było w tej fazie wyższe o 0,1 kg/ kg przyrostu (rys.2). Potrzebowano 9% mniej paszy na kg przyrostu.

 

Wyniki

 

W wymagającej początkowej fazie odchowu prosiąt, dodatek CERAVITAL-u wspiera mocno procesy trawienne. To pozytywne oddziaływanie miało miejsce przez cały okres doświadczenia i zostało potwierdzone wzrostem wydajności: 14 g dziennych przyrostów (3%) i 2,1% lepszego wykorzystania paszy.
Docelowo osiągnięto przy takich samych ilościach paszy i tej samej masie na początku doświadczenia o 0,4 kg wyższą masę końcową. Tym samym osiągamy zysk ekonomiczny 0,70 €/ prosię.

 

Podsumowanie

 

Wyniki badania zostały potwierdzone przez doświadczenia praktyczne w wielu gospodarstwach, które zdecydowały się na dodanie CERAVITAL-u do paszy.