Doświadczenia potwierdzają pozytywny wpływ SCHAUMALAC-u PROTECT na wzrost wydajności

SCHAUMALAC PROTECT z S-Faktorem jest mieszanką paszową uzupełniającą mineralną, umożliwiającą osiągnięcie wysokiej wydajności.
Kombinacja BONVITAL-u ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowmi (MCFA) wpływa na poprawę statusu zdrowotnego (również jelit), w wyniku czego odnotowujemy wzrost dziennych przyrostów i lepsze wykorzystanie paszy (rys.).
Doświadczenie przeprowadzone w Futterkamp pokazało znaczne możliwości, jakie daje stosowanie SCHAUMALAC-u PROTECT w odchowie prosiąt, m.in. realizację wyższych przyrostów na stałym, wysokim poziomie. Aby osiągnąć przyrost wynoszący 18 kg masy ciała, potrzeba ok. 30 kg paszy do odchowu prosiąt.
Dzięki zastosowaniu SCHAUMALAC-u PROTECT wykorzystanie paszy poprawiło się o 5%. Tym samym udało się zaoszczędzieć 1,5 kg paszy do odchowu/ jedno prosię.