Porady

Efektywne wykorzystanie pełnowartościowej paszy białkowej i redukcja kosztów paszy

Głównym założeniem w żywieniu bydła jest optymalne wykorzystanie paszy. Zwiększenie przyswajalności dawek jest szczególnie ważne dla gospodarstw stosujących paszę objętościową własnej produkcji i przy obecnych wysokich cenach pasz białkowych. 

Zdrowotność prosiąt: Przemyślana koncepcja higieny

Mikrobiologiczne zasiedlenie kojca porodowego ma duży wpływ ma zdrowie prosiąt. Niektóre infekcje nabyte na porodówce, ujawniają się dopiero po odsadzeniu. Tylko ukierunkowane działania jak czyszczenie i dezynfekcja zapobiegną infekcjom i chorobom. 

Udany odchów prosiąt z systemem Schaumanna

W porównaniu do paszy odsadzeniowej, pasza do wychowu prosiąt zawiera niższe ilości wysokostrawnych komponentów, aromatów, kwasów itd. Aby zmiana nie obciążyła zbyt mocno układu trawiennego, należy przeprowadzać ją stopniowo, w przemyślany sposób.

Odsadzane prosięta muszą jeść

Podczas odsadzania mamy do czynienia z osłabionym układem immunologicznym prosiąt i ich nie w pełni wykształconym układem trawiennym. Zatem główne zadanie to zabezpieczenie zarówno poboru paszy, jak i zabezpieczenie procesów trawiennych prosiąt.

Dokarmianie prosiąt pomaga wyrównać mioty

Długie porody lub bardzo duże mioty sprawiają, że prosięta są mniej żywotne i wymagają pomocy. Wyrównanie miotów osiągnąć można dzięki dokarmianiu i przesadzaniu prosiąt.

Fizjologia układu pokarmowego. Żywienie z perspektywy rozwoju prosiąt

Zdrowe jelito stanowi podstawę dla stabilnego trawienia. Jednakże jelito potrzebuje czasu, by rozwinąć w pełni swoje funkcje. Właśnie dlatego odsadzane prosięta wymagają szczególnej uwagi.

Zarządzanie procesem zakiszania kukurydzy

Optymalny termin zbioru  kukurydzy przypada na zakończenie fazy magazynowania skrobi w ziarnie.Firma Schaumann przygotowała wskazówki dotyczące udanego zakiszania kukurydzy.

Zastosowanie skutecznej kombinacji kwasów dla bezpiecznej konserwacji zboża

Zboże posiada naturalne siedlisko bakterii, drożdży i pleśni, które zagrażają jego jakości. Aby ograniczyć zanieczyszczenie paszy, zaleca się zakonserwowanie zboża kwasami, zawartymi w produktach SCHAUMASIL.

Stres cieplny dotyka również cielęta. Pomóżmy Najmłodszym!

Cielęta cierpią z powodu stresu cieplnego przy wysokich temperaturach, które również nocą nie spadają poniżej 20 °C. Stres cieplny dotyka szczególnie cielęta trzymane w budkach (tzw. igloo). 

Higiena paszy: Odpowiednia ochrona przed pleśnią, drożdżami i toksynami

Drożdże, pleśń i mykotoksyny zawarte w paszy, obciążają wątrobę i osłabiają system immunologiczny.
Wszystkie te niepożądane zjawiska mają swoje przyczyny. Należy więc sprawdzić, z jakiego typu zanieczyszczeniem mamy do czynienia i podjąć środki zaradcze.
 

Jak postępować z kiszonkami z traw o wysokich wartościach cukru resztkowego

Żywienie kiszonkami z traw o wysokich wartościach cukru resztkowego stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia kwasicy. Zastosowanie zakiszacza BONSILAGE pozwala skutecznie sterować przebiegiem fermentacji, chroniąc kiszonkę przed przegrzewaniem. 

Niedobór paszy objętościowej: Jak prawidłowo ułożyć dawki?

Wielu rolników zebrało zaledwie jeden pokos traw na kiszonkę. Wiele plantacji kukurydzy uległo przesuszeniu. W związku z tym pojawi się deficyt paszy objętościowej. Jak zaplanować dawki, według których będzie można żywić stado w nadchodzących miesiącach?

Trzy najważniejsze zasady dotyczące zaopatrywania cieląt w siarę

Trzy najważniejsze zasady, którymi należy się kierować podczas zaopatrywania cieląt w siarę brzmią: szybko – w wystarczającej ilości –  o najwyższej jakości. Przestrzeganie tych reguł pozwala stworzyć bazę pod szybki i zdrowy rozwój cieląt.

Stres cieplny u świń: Odpowiednie żywienie pozwala uniknąć spadków wydajności

Stres cieplny prowadzi do osłabienia układu immunologicznego i negatywnie oddziałuje na płodność. Należy przedsięwziąć stosowne środki żywieniowe i podjąć czynności zaradcze, aby zapobiec stratom uwarunkowanym upałami.

SCHAUMANN ENERGY VITAL wspiera płodność i wydajność mleczną

Wg danych szacunkowych aż do 40% zarodków bydlęcych obumiera w trakcie pierwszych 28 dni po zapłodnieniu. Krowy wchodzą co prawda w ruję, ale zapłodniona komórka jajowa ostatecznie nie zagnieżdża się w macicy.

Żywienie stabilizujące zdrowotność jelit: Zaopatrzenie loch we włókno surowe

Podstawową przesłanką dla wysokiej wydajności i zdrowia zwierząt jest przemyślane żywienie loch, uwzględniające skład mieszanki o odpowiednim poziomie strawności i zastosowanie odpowiedniego nośnika włókna surowego.

Odchów cieląt zimą z odpowiednim zaopatrzeniem w substancje odżywcze

Dopasowane do danej pory roku zaopatrzenie w substancje odżywcze pozwala zredukować wskaźnik strat i zachorowań u cieląt. Kluczową kwestią jest zastosowanie wartościowych produktów.

BONSILAGE obniża straty spowodowane szkodami w roślinach kukurydzy powstałymi w okresie wegetacji

Silne ulewy, grad i nawałnice uszkadzają plantację kukurydzy w wielu miejscach. Aby zapobiec skażeniu kukurdzy pleśnią i drożdżami oraz przegrzaniu kiszonki trzeba zastosować zakiszacz. Na co zwrócić uwagę, by uzyskać optymalną kiszonkę?

Wskazówki dotyczące prawidłowego zakiszania kukurydzy

Celem dobrze prosperującego gospodarstwa jest uzyskanie wysokiej jakości paszy objętościowej przy jak najmniejszych stratach, w drodze z pola do stołu paszowego. Wysoka jakość kiszonki jest podstawą dla uzyskania optymalnej wydajności paszy objętościowej.

Stabilność mleczna mimo stresu cieplnego

Wysoka temperatura otoczenia i wzrost wilgotności powietrza są wyzwaniem dla metabolizmu krów mlecznych. Obok odpowiedniej klimatyzacji budynku inwentarskiego należy zapobiegać spadkowi wydajności poprzez ukierunkowane kroki żywieniowe.

Wskazówki dotyczące prawidłowego zakiszania trawy

Celem dobrze prosperującego gospodarstwa jest uzyskanie wysokiej jakości paszy objętościowej przy jak najmniejszych stratach, w drodze z pola do stołu paszowego. Ważne jest przy tym właściwe kierowanie procesem zakiszania.

Stres cieplny u opasów

Przy wysokich temperaturach opasy pobierają mniej paszy, ich żwacz jest słabiej wypełniony, cechuje je niepokój i podatność na stres. SCHAUMANN wskazuje, jak rozpoznać stres cieplny i mu przeciwdziałać.

Produkty BONSILAGE dla kiszonek z kukurydzy pomagają uniknąć kosztownych strat suchej masy

Niemieckie gospodarstwa ponoszą zbyt wysokie straty podczas zakiszania. Do takiego wniosku doszedł Bawarski Landowy Urząd Rolniczy na podstawie badań w zakresie strat kiszonek. Produkty BONSILAGE pozwalają uniknąć tych strat i zaoszczędzić pieniądze.

Żywienie bydła mlecznego bez paszy modyfikowanej genetycznie

Coraz więcej mleczarni przestawia się na produkcję mleka wolnego od GMO. SCHAUMANN pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi opracowania odpowiednich konceptów żywieniowych, bez genetycznie zmodyfikowanych nośników białka.

Żywienie jako kluczowe zagadnienie w zarządzaniu produktywnością świń

Aby uniknąć strat masy ciała loch w okresie ssania należy przedsięwziąć konkretne kroki a w pierwszej kolejności zdefiniować status kondycji. Często stosuje się ocenę wg punktacji BCS.

Prawidłowe żywienie cieląt: W trakcie intensywnego odpajania nie zapominajmy o żwaczu!

Potencjał produkcyjny jałówek, krów mlecznych i opasów kształtuje się już w czasie odchowu cieląt. Intensywne odpajanie mlekiem jest ważnym elementem odchowu. Przy prawidłowym odpajaniu cieląt, rozwój żwacza nie powinien zejść na drugi plan.

Redukcja zachorowań na salmonellę w chowie trzody chlewnej

Konsekwentne wprowadzanie środków higieny oraz podejmowanie kroków żywieniowych przeciwdziałających salmonelli powinno skutecznie pomóc zredukować zakres występowania choroby.

Kury nioski: Jak uniknąć stresu cieplnego latem?

Wysokie temperatury na zewnątrz i brak chłodzenia w nocy przyczyniają się do obniżenia produkcyjności kur niosek. Hodowca może skutecznie zapobiec wystąpieniu dyskomfortu cieplnego.

Optymalny podsiew zwiększa plon z użytków zielonych

Intensywne zagospodarowanie użytków zielonych pozwala na pozyskanie najtańszym kosztem materiału bogatego w białko surowe, energię i wysokiej jakości włókno strukturalne. Udany podsiew jest efektem przestrzegania kilku ważnych wskazówek. 

Zwalczanie owadów - jeden preparat to za mało

Owady są zmorą zarówno ludzi jak i zwierząt. Aby nie dopuścić do wystąpienia plagi owadów, należy odpowiednio wcześnie zastosować produkty firmy SCHAUMANN z programu do zwalczania owadów.