Odpowiedzialność społeczna


SCHAUMANN, jako przedsiębiorstwo rodzinne, związane z przemysłem rolniczym, poczuwa się do społecznej odpowiedzialności wobec swoich współpracowników oraz całej galęzi rolnictwa.

 

Zacieśnienie kontaktu z klientami

Priorytetem firmy jest długotrwała współpraca między dostawcą a odbiorcą. Doradcom SCHAUMANN-a zależy na bezpośredniej relacji z rolnikiem, która umożliwia przygotowanie konceptu żywieniowego ściśle odpowiadającego specyfice danego gospodarstwa. Takie podejście gwarantuje właściwe i obszerne doradztwo.

 

Efektywność pracy współpracowników

SCHAUMANN inwestuje w ciągłe kształcenie współpracowników, dzięki czemu klienci otrzymują opiekę i doradztwo na równym, wysokim poziomie. Ponadto sami pracownicy mogą liczyć na system profilaktyki zdrowotnej oraz społecznej, mający na celu poprawę ich wydajności, motywacji oraz zadowolenia.

 

Poszerzanie wyspecjalizowanej kadry pracowników

Wspierając młodzieź, SCHAUMANN stwarza podwaliny pod przyszłą kadrę pracowniczą. Seminaria dla studentów, drzwi otwarte na uniwersytetach, odbywanie praktyki w firmie mają pomóc zainteresowanej młodzieży w zdobyciu pierwszego doświadczenia i zapoznania się z realiami życia zawodowego w SCHAUMANN-ie.

 

Fundacja wspierająca rozwój wiedzy o zwierzętach i rolnictwie

Wraz z założeniem fundacji "H. Wilhelm Schaumann Stiftung" powołano niezależną instytucję, której głównym celem jest wspieranie rozwoju wiedzy rolniczej, z naciskiem na rozwój młodej kadry naukowej. Przy czym na szczególne wsparcie liczyć mogą projekty umożliwiające zrównoważone i długotrwałe użytkowanie rolne.

 

Społeczne zaangażowanie w sprawy publiczne

SCHAUMANN angażuje się w działania społeczne na rzecz swoich klientów. Wspiera wystawy rolnicze i konkursy poprzez darowizny rzeczowe i pieniężne. Udziela się również w miejscowej społeczności poprzez liczne, ukierunkowane działania.