Zarządzanie energią i ochrona środowiska


Rozważne i ekologiczne działania skierowane są na w pełni świadome korzystanie z zasobów oraz redukcję emisji zanieczyszczeń. Aspekt ten nie ogranicza się jedynie do działań samego przedsiębiorstwa ale obejmuje również produkcję rolną jego klientów.

 

 

Niższe zużycie energii dzięki certyfikowanemu systemowi zarządzania energią, zainstalowanemu w fabrykach SCHAUMANN-a

 

Systematyczna wewnętrzna kontrola, zewnętrzne audyty i certyfikacje w fabrykach SCHAUMANN-a gwarantują ciągły nadzór oraz coraz efektywniejsze korzystanie z zasobów energetycznych. Dzięki tym działaniom SCHAUMANN spełnia obowiązujące na całym świecie standardy DIN EN ISO 50001.

 

Przyjazna dla środowiska produkcja mleka i biogazu w centrum badawczym Hülsenberg

 

Bilans gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku produkcji mleka i biogazu w centrum badawczym Hülsenberg, pootwierdził mocną stronę firmy SCHAUMANN, jaką jest ochrona środowiska oraz wskazał na dalsze możliwości uzyskania oszczędności w tym obszarze.

 

Zastosowanie surowców najwyższej jakości zmniejszających zanieczyszczenie ekosystemu

 

Zastosowanie organicznych połączeń mikroelementów AMINOTRACE umożliwiło redukcję zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Wysoka biodostępność AMINOTRACE dla zwierząt wpłynęła na zmniejszenie ilości wydalanych metali ciężkich.

 

Stosowanie opakowań bezpiecznych dla środowiska naturalnego

 

Podczas wyboru opakowań SCHAUMANN zwraca uwagę na to, czy dany surowiec jest dopuszczony do stosowania w żywieniu zwierząt i roślin oraz czy pozwala on na uniknięcie skażenia środowiska.