Trzoda - tucz wstępny


Zasięgnij informacji na temat szczegółów danej fazy produkcyjnej lub wybierz grupę produktów danego odcinka produkcji.

Produkty specjalne

CELL TOP


Mieszanka paszowa uzupełniająca chroniąca przed stresem cieplnym

Schauma AktiMag Top


Produkt specjalny na bazie glicynianu magnezu

Schaumalac-Fit


Dodatkowe, efektywne zaopatrzenie w witaminy

Schauma Relax


Skuteczne zaopatrzenie w minerały i witaminy w fazie stresowej

SME-Stabil


Skuteczne zaopatrzenie w witaminy

Schaumasan


Specjalny produkt poprawiający jakość paszy

Schaumasan Forte


Specjalny produkt z dodatkiem witamin, poprawiający jakość paszy

SCHAUMASAN FORTE CT


Specjalny produkt do inaktywacji mykotoksyn i wsparcia odporności