Porady dla trzody chlewnej

Stres cieplny u świń: Odpowiednie żywienie pozwala uniknąć spadków wydajności

Stres cieplny prowadzi do osłabienia układu immunologicznego i negatywnie oddziałuje na płodność. Należy przedsięwziąć stosowne środki żywieniowe i podjąć czynności zaradcze, aby zapobiec stratom uwarunkowanym upałami.

Żywienie stabilizujące zdrowotność jelit: Zaopatrzenie loch we włókno surowe

Podstawową przesłanką dla wysokiej wydajności i zdrowia zwierząt jest przemyślane żywienie loch, uwzględniające skład mieszanki o odpowiednim poziomie strawności i zastosowanie odpowiedniego nośnika włókna surowego.

Żywienie jako kluczowe zagadnienie w zarządzaniu produktywnością świń

Aby uniknąć strat masy ciała loch w okresie ssania należy przedsięwziąć konkretne kroki a w pierwszej kolejności zdefiniować status kondycji. Często stosuje się ocenę wg punktacji BCS.

Redukcja zachorowań na salmonellę w chowie trzody chlewnej

Konsekwentne wprowadzanie środków higieny oraz podejmowanie kroków żywieniowych przeciwdziałających salmonelli powinno skutecznie pomóc zredukować zakres występowania choroby.