SCHAUMALAC PROTECT: Pasza premium dla świń w fazie wysokiej wydajności


Wysokie przyrosty w produkcji trzody można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy zwierzęta maja zapewnione najlepsze warunki zdrowotne. Najważniejsze znaczenie ma ochrona układu pokarmowego. Zadaniu temu sprosta z całą pewnością linia produktów SCHAUMALAC PROTECT.

 

 

 

Wprowadzenie bazy danych o antybiotykach ma na celu zredukowanie ich stosowania w hodowli zwierząt. Tym samym na znaczeniu zyskują warunki hodowlane i żywieniowe. Przewód pokarmowy świń składa się z różnych odcinków jelita, posiadających konkretne zadania. Właściwe wspieranie tego wrażliwego układu, zwłaszcza w fazie wysokiej wydajności, jest rzeczą niezmiernie ważną. W tym miejscu zastosowanie znajdują mieszanki premium z linii SCHAUMALAC PROTECT, przeznaczone dla loch, prosiąt i tuczników.

 

Nowe monoglicerydy są szczególnie efektywne wobec bakterii

 

Linia produktów SCHAUMALAC PROTECT została wyposażona w średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe w formie nowych monoglicerydów (MCM). Wykazują one silne działanie antymikrobiologiczne, hamując rozwój nie tylko bakterii gram-ujemnych ale również bardzo wytrzymałych bakterii gram-dodatnich jak np. clostridium, paciorkowce i gronkowce. W efekcie wspierają one zdrowotność jelit, gdyż szkodliwa flora jelitowa zostaje wyparta.
MCM są neutralne w smaku i zapachu, co pozwala na wysoką elastyczność w ich stosowaniu, bez zamartwiania się o spadek poboru paszy.

 

 

MCM i probiotyk BONVITAL – idealna kombinacja

 

Kombinacja MCM i probiotyku BONVITAL odbudowuje system ochronny w ten sposób, że dochodzi do powstania warstwy ochronnej i dezaktywacji szkodliwych bakterii w jelitach. Na początku probiotyk i wolne monoglicerydy zasiedlają jelita. BONVITAL przyczepia się do śluzówki jelita i tworzy barierę ochronną. Monoglicerydy w tym samym czasie przedostają się do szkodliwych komórek i je dezaktywują. Zobacz rysunek.

 


BONVITAL tworzy biofilm a monoglicerydy dezaktywują szkodliwe komórki

 

Wszystkie ważne składniki w jednym produkcie

 

Wyposażenie produktów w najbardziej wartościowe substancje czynne i odżywcze czyni całą gamę produktów SCHAUMALAC PROTECT linią premium, która buduje wysoką wydajność na każdym odcinku produkcji trzody chlewnej.

 

Żywotne prosięta

 

Dla odchowu prosiąt oznacza to bezpieczny start i wysokie przyrosty oraz przeciwdziałanie biegunkom. Prosięta wyróżniają się większą witalnością, szczególnie w fazach krytycznych.

 

Tuczniki z wysokimi przyrostami


Podczas fazy tuczu położony jest nacisk na zdrowotność jelit i równomierne, wysokie przyrosty od początku aż do końca trwania fazy. Poprawie ulega pobór paszy i jej zużycie.

 

Stabilne lochy o wysokiej mleczności


Również na florę jelitową loch działa SCHAUMALAC PROTECT stabilizująco. Zahamowaniu ulega rozwój niepożądanych drobnoustrojów. Zmniejsza się zasiedlenie jelit przez chorobotwórcze bakterie. Efektem są zdrowe lochy o wysokiej mleczności i ustabilizowanym systemie trawiennym.