Owce matki i tryki


Zasięgnij informacji na temat szczegółów danej fazy produkcyjnej lub wybierz grupę produktów danego odcinka produkcji.

Lizawki

Millaphos Leckschale


Lizawka dla owiec i kóz

Millaphos Mineral-Lick


Lizawka dla owiec, kóz, danieli i zwierzyny płowej

Schaumann Leckstein


Lizawka uzupełniająca zaopatrzenie w sód i mikroelementy