Impressum

Wydawca strony polskojęzycznej

 

Schaumann Polska Spółka z o.o.
Ul. Bolesława Chrobrego 14
62-200 Gniezno

 

Tel.: +48 61 424-52-05/06
Fax: +48 61 424-52-07
E-mail: schaumann@schaumann.pl

 

Schaumann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094275

NIP 784-20-62-637

 

Lokalizacja serwera: Republika Federalna Niemiec

Informacje prawne


Schaumann Polska Spółka z o.o. stale sprawdza i aktualizuje informacje zawarte na swojej stronie internetowej. Mimo iż dokładamy wszelkich starań dane oraz zawarte treści mogą ulec w międzyczasie zmianom. Nie ponosimy więc odpowiedzialności oraz nie gwarantujemy aktualności, prawidłowości i kompletności przedstawionej oferty informacyjnej.

 

Na naszych stronach internetowych znajdują się linki do dalszych stron w Internecie. Zwracamy uwagę na to, że nie mamy wpływu na kształt i treść stron, do których odsyłamy. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność oraz jakość zgromadzonych tam informacji. Z tego powodu dystansujemy się do wszystkich treści tychże stron. Oświadczenie to dotyczy wszystkich występujących na naszych stronach linków do stron zewnętrznych i ich zawartości.