ISF Instytut badawczy SCHAUMANN-a

Ciągły dialog pomiędzy badaniami naukowymi a praktyką – tak brzmi myśl przewodnia, która przyświeca firmie Schaumann od czasu jej założenia. Doprowadziła ona do stworzenia Instytutu Badawczego Ireny Schaumann, który w swojej ponad 25-letniej historii przekształcił się w samodzielny oddział grupy Schaumann z dwoma lokalizacjami w Pinnebergu i Wahlstedt.

 

Najpierw pomysł, potem produkt

 

Najnowsze wyniki badań naukowych są podstawą, na której opiera się grupa naukowców rozwijających optymalny koncept żywienia i konserwacji paszy. Ścisła współpraca z menedżerami produktu w Pinnebergu jest gwarancją, że klient otrzyma to, czego potrzebuje.

 

Doświadczenie – in vitro i in vivo

 

Wyspecjalizowani w zakresie chemii i mikrobiologii fachowcy z Instytutu w Wahlstedt koncentrują się na analizach laboratoryjnych i obszarze doświadczalnym. Bliskość do centrum naukowo-badawczego Hülsenberg umożliwia bezpośrednie sprawdzenie praktycznego zastosowania innowacji w warunkach polowych. Szerokie spektrum badawcze obejmuje analizę paszy oraz doświadczenia w zakresie jej konserwacji, techniki zakiszania, preparatów mlekozastępczych i zakwaszaczy.

 

Specjalne substancje czynne i linia produkcyjna konceptu SCHAUMANN-a

 

Schaumann korzysta z wyników ISF w formie specjalnie stworzonych substancji czynnych i nowych linii produkcyjnych. Warto wspomnieć o własnych, dopuszczonych przez UE probiotykach. Na poczet sukcesów Instytutu Badawczego można zaliczyć również biologiczne zakiszacze, produkty specjalne dla strategii żywieniowej opartej na TMR, program preparatów mlekozastępczych i skuteczne zakwaszacze.

       

Mikrobiologia

 

W dziedzinie mikrobiologii współpracuje ISF od początku 2006 ściśle z należącym do firmy koncernem LACTOSAN, mając dzięki temu szeroki dostęp do laboratoriów i zespołu mikrobiologów.

 

strona internetowa

 

strona internetowa

 

strona internetowa