Wyniki badań

Pozytywne oddziaływanie MIZI na odchów cieląt

MIZI, substancja czynna firmy SCHAUMANN, w postaci mikronizowanego tlenku cynku, poprawia nie tylko rozwój cieląt w fazie odpajania, lecz także redukuje ryzyko wystąpienia biegunek i chorób dróg oddechowych.

MIZI obniża wskaźnik biegunek u prosiąt odsadzonych

Badania potwierdzają, iż MIZI - innowacyjna substancja czynna na bazie mikronizowanego cynku, skutecznie zapobiega biegunkom. Tlenek cynku zabezpiecza krytyczną fazę odchowu i pozwala ograniczyć spadek wydajności.  

Doświadczenie praktyczne: Pozytywne oddziaływanie monoglicerydów na przyrosty i wykorzystanie paszy

Monoglicerydy (MCM), zastosowane w żywieniu zwierząt, wspierają zdrowotność flory jelitowej oraz poprawiają przyrosty tuczników od początku aż do końca tuczu. Doświadczenie przeprowadzone w grupie 390 zwierząt potwierdziło znakomitą skuteczność MCM.

Wysoka skuteczność TIRSANY SPEZIAL w stabilizacji laktacji

Doświadczenia przeprowadzone przez Uniwersytet w Getyndze potwierdzają wysoką skuteczność TIRSANY SPEZIAL w stabilizacji metabolizmu i wydajności mlecznej.

Dodatkowa porcja glikolu propylenowego z BONSILAGE FIT G

BONSILAGE FIT G pozwala wyrównać niedobory energii, zwłaszcza na początku laktacji. Zastosowanie zakiszacza optymalizuje właściwości energetyczne kiszonki z traw i ich stabilność tlenową. W efekcie poprawia się metabolizm i zdrowie krów mlecznych.

Bardzo szybka kiszonka z kukurydzy dla opasów z BONSILAGE SPEED M

Hodowcy często zmuszeni są do żywienia zwierząt kiszonkami z kukurydzy po krótkim okresie zakiszania. Badania potwierdzają, że BONSILAGE SPEED M już po 14 dniach zakiszania chroni przed przegrzewaniem, minimalizuje straty oraz trwale stabilizuje kiszonkę.  

RUMIVITAL®i: Większa wydajność paszy

RUMIVITAL®i okazał się być niezwykle efektywny w przypadku stosowania PMR-u z górną granicą wartości węglowodanów niestrukturalnych (385 g NFC/kg suchej masy). Swoją skuteczność potwierdził także w dawkach TMR z wysokimi wartościami NFC.

Monitoring kiszonek: Wyniki badań kiszonek z traw

Firma Schaumann poddała ocenie próby kiszonek pierwszego pokosu z całego terenu Niemiec, które zostały zaprawione BONSILAGE-m FIT G i BONSILAGE-m SPEED G. Jakość badanych kiszonek okazała się bardzo wysoka.

Większa opłacalność tuczu z CERAVITAL-em

Doświadczenie z 602 tucznikami potwierdza imponujące korzyści ekonomiczne i wydajnościowe, uzyskane z CERAVITAL-em. Wysokie dzienne przyrosty i dobre zużycie paszy są podstawą udanego tuczu świń.

CERAVITAL znacznie poprawia wskaźniki wydajności indyków i brojlerów

Aby zmniejszyć antyodżywcze działanie frakcji NSP i zwiększyć dostępność składników pokarmowych firma SCHAUMANN stworzyła CERAVITAL, wysokobiałkowy produkt fermentacji. Znakomitą skuteczność potwierdzają próby badawcze i doświadczenia praktyczne.

TIRSANA BSK NG przyczynia się do wzrostu wydajności mlecznej

Doświadczenie pokazuje, że TIRSANA BSK NG w znaczącym stopniu przyczynia się do wzrostu mleczności. Zwłaszcza w gospodarstwach wyposażonych w automatyczne systemy doju, smakowitość paszy przy robotach odgrywa ważną rolę dla wydajności bydła mlecznego.

BONSILAGE SPEED G: Wymiernie szybsze zakiszanie

Innowacyjny zakiszacz firmy SCHAUMANN, przeznaczony do kiszonek z traw, koniczyny, lucerny i z żyta na zieloną masę, umożliwia otwarcie silosu już po dwóch tygodniach zakiszania.

Żywienie cieląt: Wyższe dzienne przyrosty z bislizynianami AMINOTRACE

Bislizynian miedzi i bislizynian cynku to kombinacja aminokwasu lizyny z mikroelementami miedzi i cynku. Najwyższa dostępność biologiczna umożliwa osiągnięcie optymalnych przyrostów w odchowie przy redukcji wydalania metali ciężkich przez cielęta.

Monoglicerydy: Kwasy tłuszczowe o szczególnych właściwościach

Monoglicerydy to efekt prac nad rozwojem  MCFA. Charakteryzują się one jeszcze większą skutecznością w hamowaniu wzrostu chorobotwórczych bakterii w jelitach i w stabilizacji statusu zdrowotnego zwierząt.

Kiszonka z trawy i lucerny: BONSILAGE FORTE redukuje rozpad białka

Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Halle potwierdzają: Zastosowanie Bonsilage Forte w znaczny sposób redukuje zawartość amin biogennych w kiszonce!

Uniwersytet w Bonn: BONSILAGE TWIN zapobiega przegrzewaniu

Współdziałanie zakiszaczy BONSILAGE TWIN MS i BONSILAGE TWIN MF w połączeniu z dobrym ubiciem skutkuje otrzymaniem ekstremalnie stabilnej i nienagannej pod względem higieny kiszonki.

Doświadczenie z cielętami FH Bingen potwierdza znakomitą skuteczność PROVITA LE

 Dzięki zastosowaniu PROVITA LE odnotowano w grupie zwierząt doświadczalnych wyższe dzienne przyrosty i większy pobór paszy a tym samym poprawę statusu zdrowotnego zwierząt. 

Haus Riswick prezentuje wyniki doświadczeń 2011 w zakresie konserwacji CCM

Wyniki doświadczenia Haus Riswick potwierdzają, że Bonsilage CCM jest absolutnie skutecznym, opłacalnym a przy tym niepowodującym korozji produktem, dla którego nie istnieje lepsza alternatywa.

Doświadczenie z CERAVITAL-em potwierdza wzrost wydajności w początkowej fazie odchowu prosiąt

Odchów prosiąt stawia wysokie wymagania jakości mieszanek paszowych. Aktualne badania w centrum naukowo-doświadczalnym w Futterkamp potwierdzają, że CERAVITAL przyczynia się do zwiększenia przyrostów w odchowie prosiąt.

Doświadczenia potwierdzają pozytywny wpływ SCHAUMALAC-u PROTECT na wzrost wydajności

SCHAUMALAC PROTECT jest mieszanką paszową uzupełniającą mineralną, umożliwiającą osiągnięcie wysokiej wydajności. Kombinacja BONVITAL-u ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowmi (MCFA) wpływa na poprawę statusu zdrowotnego zwierząt.

Oddziaływanie MCFA na parametry wydajnościowe w odchowie prosiąt

Zastosowanie wolnych średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) jest najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem, służącym stabilizacji paszy produkcyjnej dla prosiąt.

Higiena pasz

Szczególnie w miesiącach letnich nasila się problem przegrzewania się mieszanek paszowych. Niestabilny TMR oznacza straty energetyczne, niższą strawność oraz mniejszy pobór paszy.