Podejście ekologiczne służy zdrowiu zwierząt


Dobrostan zwierząt znajduje się w centrum zainteresowania firmy SCHAUMANN, obok założeń ekonomicznych oraz społecznych związanych z ekologią. Zdrowotność zwierząt odgrywa bardzo ważną rolę.


Liczne doświadczenia potwierdziły pozytywne oddziaływanie stworzonych i wyprodukowanych przez firmę SCHAUMANN substancji czynnych na stan zdrowia zwierząt.

 

BONVITAL wpływa pozytywnie na zdrowotność trzody i drobiu

W przypadku probiotyku BONVITAL chodzi o żywotne formy mikroorganizmów, które oddziaływują pozytywnie na florę jelitową. Zarówno w hodowli trzody jak i brojlerów można, dzięki BONVITAL-owi, zredukować stosowanie antybiotyków, co wynika z poprawy statusu zdrowotnego zwierząt.

 

PROVITA LE hamuje rozwój chorobotwórczych bakterii i wzmacnia florę jelitową

Dodatek mikrobiologiczny PROVITA LE znajduje zastosowanie w odchowie cieląt. Przeprowadzono wiele doświadczeń, potwierdzających jego skuteczność w zakresie wzmocnienia systemu odpornościowego cieląt.

 

CERAVITAL stabilizuje układ trawienny

CERAVITAL, produkt fermentacji, wpływa na poprawę przyswajalności wartościowych substancji odżywczych i substancji czynnych. W żywieniu trzody jego szczególne działanie przyczynia się do stabilizacji systemu trawiennego. CERAVITAL służy bakteriom jelitowym jako lekko przyswajalna pożywka, wspierając poprzez swoje prebiotyczne właściwości rozwój flory żołądkowo-jelitowej i tym samym zdrowotność jelit. Bakterie chorobotwórcze zostają wyparte.

 

AMINOTRACE poprawia zaopatrzenie zwierząt w substancje odżywcze

Zastosowanie organicznych łączeń mikroelementów skutkuje, dzięki wyższej dostępności w porównaniu z łączeniami nieorganicznymi, lepszym zaopatrzeniem organów i tkanek zwierząt. AMINOTRACE wpływa więc pozytywnie na zdrowotność racic i wymion, a w rezultacie prowadzi do ogólnej poprawy statusu zdrowotnego zwierząt.

 

AKTIMAG skutecznie poprawia zaopatrzenie w magnez

Organiczne łączenie magnezu pozwala w sposób optymalny pokryć zapotrzebowanie zwierząt w sytuacjach stresowych sprzyjających zaburzeniom metabolicznym. AKTIMAG pomaga skutecznie zmniejszyć stres, nerwowość i agresywność zwierząt.

 

 

 

 

 

Oddziaływanie niektórych substancji czynnych SCHAUMANN-a na dobrostan zwierząt