Sukces Hodowcy News 2014

Sukces Hodowcy News Nr 4/ 2014

Zwalczanie much

 

 

Muchy powodują niepokój i stres u zwierząt i są wyjątkowo uciążliwe, zarówno dla nich jak i dla człowieka. Roznosząc zarazki, muchy są odpowiedzialne za przenoszenie chorób ze zwierzęcia na zwierzę i ze zwierzęcia na człowieka.


Sukces Hodowcy News Nr 3/ 2014

Hodowla bydła mlecznego latem

 

 

Wysokowydajne krowy są wrażliwymi długodystansowcami. Zbyt ciepły i zbyt wilgotny klimat prowadzi do ich ogromnych obciążeń. Można temu sprostać, stosując skuteczne produkty żywieniowe.


Sukces Hodowcy News Nr 2/ 2014

ZellPro w produktach linii Rindamin i Rindavit

 

   

Stres może bardzo ujemnie oddziaływać na wydajność krów mlecznych.
Nowy, inteligentny kompleks chroniący komórki zapobiega wystąpieniu stresu oksydacyjnego u krów wysokowydajnych.


Sukces Hodowcy News Nr 1/ 2014

Tłuszcze paszowe chronione w żwaczu dla efektywnego żywienia bydła mlecznego

 

 

Schaumann Energy oraz Schaumann Energy Vital gwarantują zaopatrzenie w energię i są skuteczną alternatywą dla dawek bazujących na paszy treściwej.