Pasza objętościowa


Zasięgnij informacji na temat szczegółów danej fazy produkcyjnej lub wybierz grupę produktów danego odcinka produkcji.

Zakiszacze

Bonsilage


Homofermentujące bakterie kwasu mlekowego dla smacznych kiszonek o niskiej i średniej zawartości suchej masy

Bonsilage Forte


Kombinacja bakterii homofermentujących bezpośrednio hamujących wzrost clostridium w kiszonce o niskiej zawartości suchej masy

Bonsilage Plus


Homo- i heterofermentujące bakterie kwasu mlekowego dla kiszonki o średniej i wysokiej zawartości suchej masy

Bonsilage Extra


Homo- i heterofermentujące bakterie kwasu mlekowego dla traw bogatych w cukier o średniej i wysokiej zawartości suchej masy

Bonsilage Protect


Homo- i heterofermentujące bakterie kwasu mlekowego dla zahamowania wzrostu clostridium i tlenowej stabilności kiszonki o średniej i wysokiej zawartości suchej masy

Bonsilage Mais


Homo- i heterofermentujące bakterie kwasu masłowego dla kiszonek z kukurydzy i GPS

BONSILAGE ALFA


Homo- i heterofermentujące bakterie kwasu mlekowego dla kiszonek na bazie lucerny i koniczyny

SILOSTAR MAIS


Biologiczno-chemiczny zakiszacz przyspieszający dojrzewanie kiszonki z kukurydzy

SILOSTAR TMR INTAKE


Biologiczno-chemiczny zakiszacz do produkcji TMR nienagannego pod względem higieny

SILOSTAR LIQUID


Płynny, niekorozyjny kwas do zastosowania na powierzchni silosu lub do całowitego zaprawienia kiszonki

Silostar Liquid HD


Płynny, niekorozyjny koncentrat do całkowitego zaprawienia kiszonki 

SILOSTAR PROTECT


Niekorozyjny kwas w granulacie dla zabezpieczenia górnej i bocznej powierzchni silosu