Oddziaływanie MCFA na parametry wydajnościowe w odchowie prosiąt


Zastosowanie wolnych średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) jest najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem służącym stabilizacji paszy produkcyjnej dla prosiąt. Pozytywne doświadczenia praktyczne zachęciły do przeprowadzenia dokładnych badań w centrum naukowo-badawczym w Futterkamp. Sprawdzono oddziaływanie MCFA na parametry wydajnościowe prosiąt przy żywieniu zwierząt w pełni wyposażonymi mieszankami paszowymi (pakiet kwasów, BONVITAL, enzymy itd.)- z dodatkiem i bez dodatku MCFA.

 

 

Przebieg doświadczenia

 

240 prosiąt (po 12 zwierząt różnej płci w kojcu na kratce z tworzywa sztucznego).
Każda grupa żywieniowa liczyła 120 zwierząt czyli 10 kojców.
W doświadczeniu brały udział prosięta odsadzone, liczące przeciętnie 24 dni i ważące średnio 8,1 kg.
Żywiono je dwufazowo: przez pierwsze 15 dni prestarterem I, przez kolejne 25 dni presterterem II, prawie do woli, poprzez urządzenie Spotmix (rys.1).
Pasza dla grupy kontrolnej zawierała tradycyjną mieszankę kwasów SCHAUMANN-a.
Pasza doświadczalna była wyposażona w 1% SCHAUMACID-u PROTECT Granulat.
Mieszanki kwasów różniła jedynie obecność MCFA.
Badanymi parametrami były: przyrosty masy ciała, pobór paszy, nakład paszy jak i subiektywna ocena zdrowotności prosiąt.
Doświadczenie przebiegło bez większych problemów zdrowotnych prosiąt. Nie stwierdzono różnic między grupami doświadczalnymi.

 

Wyniki doświadczenia - przyrosty masy ciała

 

Przyrosty masy ciała wyniosły ponad 450 g dziennie, co przy uwzględnieniu czterdziestodniowego okresu doświadczenia i wagi początkowej wynoszącej 8,1 kg, jest bardzo dobrym wynikiem. Średnia masa końcowa kształtowała się na poziomie 26 kg (rys.2). Po pierwszym etapie doświadczenia, dzięki dodaniu SCHAUMACID-u PROTECT, znacznie poprawiły się przyrosty - o prawie 20 g dziennie (+ 8%). Takiego poziomu nie dało się utrzymać przez cały okres doświadczenia, mimo to przyrosty grupy żywionej z dodatkiem SCHAUMACID-u PROTECT były o 6 g dziennie wyższe (+ 1,3 %) w porównaniu z grupą kontrolną.

 

Wyniki doświadczenia - nakład paszy

 

Średni nakład paszy, wynoszący 1,6 kg paszy na kg przyrostów, mieści się w standardowym przedziale dla tej fazy odchowu. Dzięki zastosowaniu SCHAUMACID-u PROTECT nakład paszy zmniejszył się w trakcie pierwszego etapu doświadczenia o 6% a podczas całego okresu doświadczenia o 5% w porównaniu do grupy kontrolnej. Tym samym na kg przyrostu zużyto o 80 g mniej paszy (rys.3).

 

Podsumowanie

 

Wyniki potwierdzają skuteczność działania MCFA jako alternatywy dla przyrostów w odchowie prosiąt. Poza tym zaobserwowane także inne korzyści. Oprócz znacznego wpływu na zwiększenie przyrostów masy ciała w pierwszym etapie odchowu prosiąt (FAZ I), MCFA poprawiły także wykorzystanie składników pokarmowych, co widać na przykładzie lepszego zużycia paszy.
Dla przyrostu masy ciała wynoszącej 18 kg potrzeba było ok.30 kg paszy do odchowu prosiąt,
1% MCFA (SCHAUMACID PROTECT Granulat) zmniejszył nakład paszy o pięć procent. Pozwoliło to zaoszczędzić ok. 1,5 kg paszy/ prosię.