Wskazówki dotyczące prawidłowego zakiszania kukurydzy


Celem dobrze prosperującego gospodarstwa jest uzyskanie wysokiej jakości paszy objętościowej przy jak najmniejszych stratach, w drodze z pola do stołu paszowego. 

Wysoka jakość kiszonki jest podstawą dla uzyskania optymalnej wydajności paszy objętościowej.

 

 

 

 

 

Najważniejsze czynniki zarządzania produkcją bogatych w energię, stabilnych kiszonek z kukurydzy:
 

  • Optymalny termin zbioru po zakończonej fazie magazynowania skrobi w ziarnie. U nasady ziarniaka wykształca się czarna plamka
  • Zastosowanie odpowiedniego zakiszacza BONSILAGE
  • 6-8 mm długość sieczki (optymalne ubicie, minimalne straty energetyczne w trakcie zakiszania, większy pobór paszy i poprawa strawności)
  • Napełnienie silosu warstwami o grubości max. 25-30 cm (optymalne ubicie, redukcja ryzyka przegrzania)
  • Optymalne ubicie kołami o ciśnieniu min. 2,5-4 bar i z max. prędkością walcowania wynoszącą 2-3 km/h (redukcja dostępu tlenu podczas wybierania, redukcja ryzyka przegrzania)
  • Przykrycie cienką folią spodnią i folią główną, siatką ochronną i workami do obciążania silosu natychmiast po zakończeniu walcowania (w celu szybkiego zahamowania rozwoju bakterii tlenowych)
  • Minimalna głębokość wybierania 1,5 m zimą i 2,5 m latem na tydzień oraz możliwie precyzyjne wycinanie podczas wybierania kiszonki (zapobieganie przegrzaniu)