Wyniki badań w zakresie zakiszania & higieny paszy

Monitoring kiszonek: Wyniki badań kiszonek z traw

Firma Schaumann poddała ocenie próby kiszonek pierwszego pokosu z całego terenu Niemiec, które zostały zaprawione BONSILAGE-m FIT G i BONSILAGE-m SPEED G. Jakość badanych kiszonek okazała się bardzo wysoka.

BONSILAGE SPEED G: Wymiernie szybsze zakiszanie

Innowacyjny zakiszacz firmy SCHAUMANN, przeznaczony do kiszonek z traw, koniczyny, lucerny i z żyta na zieloną masę, umożliwia otwarcie silosu już po dwóch tygodniach zakiszania.

Kiszonka z trawy i lucerny: BONSILAGE FORTE redukuje rozpad białka

Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Halle potwierdzają: Zastosowanie Bonsilage Forte w znaczny sposób redukuje zawartość amin biogennych w kiszonce!

Uniwersytet w Bonn: BONSILAGE TWIN zapobiega przegrzewaniu

Współdziałanie zakiszaczy BONSILAGE TWIN MS i BONSILAGE TWIN MF w połączeniu z dobrym ubiciem skutkuje otrzymaniem ekstremalnie stabilnej i nienagannej pod względem higieny kiszonki.

Haus Riswick prezentuje wyniki doświadczeń 2011 w zakresie konserwacji CCM

Wyniki doświadczenia Haus Riswick potwierdzają, że Bonsilage CCM jest absolutnie skutecznym, opłacalnym a przy tym niepowodującym korozji produktem, dla którego nie istnieje lepsza alternatywa.