SGW - Skuteczna kombinacja dla bezpieczeństwa, zdrowotności i przyrostów w odchowie cieląt


SGW- Faktor to innowacyjny kompleks substancji czynnych, oddziałujący pozytywnie na procesy zachodzące w jelitach i gwarantujący tym samym bezpieczeństwo, zdrowotność i przyrosty w odchowie cieląt.

 

 

 

Skład

 

SGW-Faktor to jedyna w swoim rodzaju kombinacja substancji czynnych:

  •  Probiotyk PROVITA LE
  •  Bardzo skuteczne składniki włókna (ligninoceluloza)
  •  Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe

 

Probiotyk stabilizuje florę jelitową i wspiera jednocześnie prebiotyczne działanie włókien. W tym samym czasie ligninoceluloza pobudza pracę jelit. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe likwidują szkodliwe bakterie towarzyszące florze jelitowej.

 

Działanie

 

SGW-Faktor stabilizuje trawienie i likwiduje szkodliwe patogeny w jelicie. W ten sposób zwiększeniu ulega pobór suchej paszy i znacząco poprawiają się dzienne przyrosty zwierząt. Biegunki występują o wiele rzadziej.

Witalne, szybko rosnące zwierzęta to efekt wyraźnie zredukowanej liczby zachorowań.

 

Potwierdzone wyniki

 

Informacje zwrotne z praktyki i różnych doświadczeń potwierdzają pozytywne oddziaływanie SGW-Faktor na zdrowotność i przyrosty.

Przy zastosowaniu takiej samej ilości preparatu mlekozastępczego z SGW-Faktor zwierzęta pobierają więcej paszy do odchowu cieląt oraz więcej TMR-u (rys.1). Dzięki wysokiemu wykorzystaniu substancji odżywczych, cielęta osiągają lepsze przyrosty (rys.2).

Poprawa zdrowotności jelit została potwierdzona w doświadczeniu z dwiema identycznie zaopatrywanymi grupami cieląt. W pierwszej grupie liczba biegunek zmniejszyła się z siedmiu do dwóch, w drugiej grupie nie wystąpiła wcale (rys.3).

SGW-Faktor występuje w specjalnych preparatach mlekozastępczych i specjalnych produktach dla cieląt w fazie odpajania.