Cielęta - odchów konwencjonalny


Zasięgnij informacji na temat szczegółów danej fazy produkcyjnej lub wybierz grupę produktów danego odcinka produkcji.

Zakwaszacze

Kalbicid


Mieszanka paszowa uzupełniająca do zakwaszenia mleka pełnego i preparatow mlekozastępczych

schaumacid drink c


Zakwaszacz dla bydła