Zarządzanie jakością w SCHAUMANN-ie

SCHAUMANN postrzega siebie jako podmiot szczególnie odpowiedzialny za sprostanie jakościowym oczekiwaniom klienta i tym samym wymagającej produkcji żywności.  

 

Kontrola jakości dzięki własnej produkcji

 

Rozumienie jakości przez firmę Schaumann zawiera się w tym, że produkcja następuje w fabrykach należących do koncernu. Jest to szczególnie korzystne w przypadku wytwarzania produktów specjalnych i składników ekskluzywnych takich jak probiotyk, bakterie kwasu mlekowego i kwasy, których produkcja jest procesem chronionym.  

 

Przejrzystość dzięki niezależnym instytutom

 

Zarządzanie jakością w SCHAUMANN-ie związane jest z certyfikacją produkcji na wszystkich jej stopniach przez niezależne, akredytowane instytuty. System sprzyja ciągłemu polepszaniu procesów i daje pewną przejrzystość klientom. Wszystkie fabryki cechuje kontrolowana i zgodna z systemem HACCP produkcja. Zagwarantowana jest pełna identyfikowalność – od surowca do konsumenta.

 

Certyfikaty