Wyniki badań w zakresie żywienia drobiu

CERAVITAL znacznie poprawia wskaźniki wydajności indyków i brojlerów

Aby zmniejszyć antyodżywcze działanie frakcji NSP i zwiększyć dostępność składników pokarmowych firma SCHAUMANN stworzyła CERAVITAL, wysokobiałkowy produkt fermentacji. Znakomitą skuteczność potwierdzają próby badawcze i doświadczenia praktyczne.