Program SCHAUMASIL: Konserwacja zboża kwasami organicznymi


Konserwacja kwasami jest sprawdzoną metodą, zapobiegającą rozwojowi pleśni i bakterii w mieszankach paszowych, wilgotnym zbożu i CCM. Dalsze korzyści to poprawa wydajności i niższe koszty stałe przy wysokiej skuteczności - również w porównaniu do innych metod konserwacji jak np. suszenie w suszarniach czy dosuszanie w gospodarstwie.

 

Konserwacja produktami SCHAUMASIL zmniejsza zanieczyszczenie bakteriami, grzybami i drożdżami nawet do granicy wykrywalności. Zbiory pozostają przez dłuższy czas stabilne, zachowując wszystkie wartości odżywcze oraz wysoki status higieny (zob. tabelę dot. sposobu działania SCHAUMASIL-u).

 

Wyższe przyrosty

 

Zboże zakonserwowane SCHAUMASIL-em optymalizuje żywienie. Wysoka smakowitość paszy, stymulacja enzymów trawiennych, działanie antymikrobiologiczne, energetyczne wykorzystanie zawartych kwasów przez zwierzęta - to wszystko oddziałuje pozytywnie na zwiększenie przyrostów. Potwierdzają to wyniki doświadczeń dr Stalljohann'a (zob. tabelę dot. przyrostów w żywieniu zbożem zakonserwowanym kwasami).

 

Wysoka skuteczność

 

Stosowanie SCHAUMASIL-u pozwala na zakonserwowanie 30-50 t zboża w ciągu godziny. Efektywność produktu jest jeszcze bardziej znacząca, gdy porównamy ją z 2-4 t zboża/h przy dosuszaniu w gospodarstwie.
Stosując SCHAUMASIL można szybko doprowadzić zebrane ziarno - nawet z wilgotnymi partiami zboża - do stabilnego stanu umożliwiającego przechowywanie.

 

 

Struktura kosztów z niskim udziałem kosztów stałych

 

Zapoznanie się ze strukturą kosztów lub nakładem inwestycyjnym pokazuje dalsze korzyści, wynikające z konserwacji SCHAUMASIL-em. Inwestując sumę od ok. 500 Euro (dozownik) do 5000 Euro (wraz z podajnikiem ślimakowym) można stworzyć techniczne warunki do przeprowadzenia konserwacji ziarna kwasami.
Dosuszanie we własnym gospodarstwie wymaga inwestycji ok. 20 000-50 000 Euro. Suma ta znacznie obciąża konserwację zboża (zob. tabelę dot. porównania kosztów konserwacji).

 

Warianty produktu na różne zapotrzebowania

 

Program SCHAUMASIL oferuje zarówno produkty w formie płynnej jak i granulacie, odpowiadające różnym zapotrzebowaniom.


Sposób działania SCHAUMASIL-u


 

 Substancje czynne
 • Wysoki udział kwasów organicznych
 Gdzie
 • W paszy
 • Ograniczone działanie w przewodzie żołądkowo-jelitowym
 Jak
 • Konserwacja paszy
 • Redukcja ilości patogenów
 • Dobra skuteczność również przy pH 5
  Przez
 • Uniknięcie strat składników pokarmowych w paszy
 • Niższa aktywność enzymów
 • Mniejsza ilość mykotoksyn
 • Małe obciążenie zwierząt niewielkimi ilościami bakterii w paszy
  Kiedy
 • Natychmiastowe i trwałe działanie podczas całego okresu składowania
Korzyści ekonomiczne
 • Niskie koszty konserwacji
 • Optymalna higiena paszy - świeże zboże podczas całego okresy składowania
 • Niski udział kosztów stałych dla tej techniki konserwacji

Przyrosty w żywieniu zbożem zakonserwowanym kwasami
Porównanie kosztów konserwacji