BONSILAGE PROTECT: Nowa kombinacja szczepów bakterii dla ochrony przed bakteriami Clostridium i poprawy stabilności tlenowej


BONSILAGE PROTECT, nowy produkt z programu zakiszaczy firmy SCHAUMANN przerywa krąg działania bakterii Clostridum i zapewnia kiszonkom o przeciętnej zawartości suchej masy skuteczną ochronę przed przegrzewaniem.

 

Sytuacja wyjściowa

 

Bakterie Clostridium zaliczają się do bakterii gram-dodatnich i występują niemalże wszędzie, szczególnie jednak preferują glebę. Bakterie te mogą wyrządzić wiele szkód, krążąc w obiegu pomiędzy polem, kiszonką a zwierzęciem.

Nie tylko bardzo wilgotne kiszonki z traw ale również kiszonki o średnim przedziale suchej masy, zawierają znaczne ilości kwasu masłowego. Produkcja kwasu masłowego jest wynikiem przemiany materii niektórych rodzajów bakterii Clostridium i prowadzi do wysokich strat energii i suchej masy. Ponadto bakterie Clostridium tworzą odporne przetrwalniki, pobierane przez zwierzęta a później przez nie wydalane. Przetrwalniki poprzez gnojowicę trafiają ponownie na pola. Ten krąg namnażania się bakterii Clostridium w kiszonce musi zostać przerwany poprzez zastosowanie odpowiedniego zakiszacza.

 

Specjalnie wyselekcjonowane bakterie kwasu mlekowego przerywają krąg działania bakterii Clostridium i hamują ich rozwój

 

BONSILAGE PROTECT składa się z kombinacji trzech szczepów homofermentujących i jednego szczepu heterofermentującego bakterii kwasu mlekowego.Specjalnie wyselekcjonowane homofermentujące bakterie kwasu mlekowego hamują bezpośrednio wzrost bakterii Clostridium. Heterofermentujący szczep bakterii L. buchneri kontroluje ilość kwasu octowego i chroni kiszonkę przed przegrzewaniem, wynikającym z obecności drożdży i pleśni.

BONSILAGE PROTECT działa optymalnie w kiszonkach o przedziale suchej masy 30-40%.
Również w takich kiszonkach bakterie Clostridium znajdują wystarczającą do rozwoju ilość wody.