Nowe produkty

RINDAVITAL VK: Odpowiednia koncepcja na fazę zasuszania dla każdego gospodarstwa

Linia produktów Rindavital VK skupia się na bezpiecznej profilaktyce porażenia poporodowego oraz na skutecznym wsparciu metabolizmu w okresie okołowycieleniowym, dzięki obecnym substancjom czynnym. 

KALBI MILCH TOP S: Więcej bezpieczeństwa bez dodatkowego nakładu pracy w chłodnych porach roku

Zapotrzebowanie energetyczne cieląt zwiększa się w niskich temperaturach (już poniżej 20°C). Należy je wyrównać poprzez odpowiednie zwiększenie ilości pójła, przy jednoczesnym zachowaniu jego koncentracji. 

SCHAUMANN ENERGY PRO: Tłuszcz paszowy dla większej wydajności i płodności

Dwa kwasy tłuszczowe mają decydujące znaczenie dla funkcji tłuszczu chronionego w żwaczu. Instytut ISF SCHAUMANN wykorzystał najnowsze dane i stworzył produkt o optymalnej proporcji obydwu kwasów tłuszczowych: SCHAUMANN ENERGY PRO.

Schaumasan Premium wiąże toksyny i stabilizuje wydajność

Obok licznych czynników chorobotwórczych, status zdrowotny świń pogarszają również mykotoksyny i endotoksyny. Pole do działania ma w tej sytuacji SCHAUMASAN PREMIUM, oferujący pełną ochronę dzięki wiązaniu toksyn i ustabilizowaniu metabolizmu.

Natupig: Większy potencjał wzrostowy tuczników

Nowe produkty z linii NATUPIG pozwalają zmniejszyć zużycie paszy na kg przyrostu i zaoszczędzić w ten sposób na dokupie drogich komponentów białkowych. Rezultat to redukcja kosztów paszy i poprawa opłacalności tuczu świń ogółem. 

Natupig: Zdrowe i wydajne prosięta

Nowe produkty z linii dla prosiąt NATUPIG, oddziałujące korzystnie na zdrowotność i wydajność, stanowią duże wsparcie dla procesu odsadzania. Rozdzielenie z lochą to punkt zwrotny w życiu każdego prosięcia. 

Natupig: Odpowiedź na potrzeby wysokowydajnych loch

Znaczny postęp w zakresie rozwoju technologii genetycznej i produkcyjnej w ostatnich latach prowadzi do ciągłego wzrostu wydajności w produkcji prosiąt. Linia Natupig oferuje zabezpieczenie optymalnej zdrowotności loch.

TIRSANA: Preparat energetyczny dla stabilnej przemiany materii i wysokiego poboru paszy

Pobór paszy nie pokrywa potrzeb energetycznych krów na początku laktacji. Zwierzę masowo wykorzystuje w tym celu własne rezerwy tłuszczowe. Zjawisko to stanowi jedno z największych wyzwań dla wielu gospodarstw mlecznych. 

RINDAVITAL VARIO PROTECT wzmacnia układ immunologiczny oraz zdrowotność żwacza

RINDAVITAL VARIO PROTECT w sposób optymalny wspiera krowy wysokowydajne w sytuacjach stresowych i w niesprzyjających warunkach paszowych, zabezpieczając w ten sposób wydajność mleczną oraz wzmacniając odporność krów.

Nowy program mieszanek mineralnych dla trzody

Trzy linie produkcyjne SCHAUMAPHOS, SCHAUMALAC oraz DYNAPHOS tworzą bazę dla nowoczesnego i ekonomicznego oraz dostosowanego do potrzeb i wspierającego zdrowotność żywienia trzody chlewnej.

RINDAVITAL BALANCE poprawia wydajność mleczną

RINDAVITAL BALANCE pomaga zaoszczędzić białko w dawce oraz odciążyć metabolizm krowy. W ten sposób innowacyjny produkt SCHAUMANN-a oddziałuje pozytywnie na mleczność i składniki mleka.

GREENSTAR do produkcji wysokowartościowych kiszonek z traw

Tylko najlepszej jakości pasza objętościowa dostarcza wysokowartościowej energii oraz białka. Pozwala to ograniczyć zakup drogich pasz białkowych. Mieszanki traw GREENSTAR oferują rozwiązanie dla każdej lokalizacji i dla każdego sposobu gospodarowania.

Higiena pasz: Kombinacja kwasów na każdy problem

Najlepsze wyniki w chowie trzody chlewnej osiągnąć można wyłącznie przy zachowaniu optymalnego statusu higieny. Status ten na wszystkich etapach produkcji pomoże zabezpieczyć odpowiednia kombinacja kwasów firmy SCHAUMANN.

KALBI VOLLMILCH optymalnie uzupełnia mleko pełne

Do zdrowego wzrostu cielę potrzebuje witamin, składników mineralnych i mikroelementów. Mleko pełne pokrywa zaledwie ułamek zapotrzebowania. KALBI VOLLMILCH jest innowacyjnym produktem, umożliwiającym przygotowanie pełnowartościowego pójła dla cieląt.

SCHAUMASIL: Stabilne i smaczne dawki dla wysokiego poboru paszy

Występujący, zwłaszcza na początku laktacji, niski pobór paszy skutkuje wystąpieniem u krów deficytu energetycznego, prowadzącego do zaburzeń płodności i problemów metabolicznych. Stworzony przez firmę SCHAUMANN program SCHAUMASIL pomoże temu zapobiec.

SCHAUMA STABIL: Zdrowotność jelit przesłanką dla wysokich przyrostów w produkcji trzody chlewnej

Schauma Stabil to wysoce skuteczny produkt opracowany przez Instytut Badawczy ISF, wspierający i stabilizujący zdrowotność jelit a polecany szczególnie do zastosowania we wszystkich fazach krytycznych produkcji trzody chlewnej.

BONSILAGE: Innowacyjny i wiodący zakiszacz na rynku od 2000 roku

Intensywne prace badawcze doprowadziły do powstania trzech grup produktów BONSILAGE: BASIC, SPEED i FIT.
Innowacyjne zakiszacze zostały dopasowane do specyfiki danego zbioru.
 

Preparat mlekozastępczy KALBI LACTAL: Nowa receptura dla najwyższych wymagań przy wczesnym odsadzaniu

Produkt KALBI LACTAL identyfikowany jest z jakością i udanym odchowem cieląt. Szczególne wymogi przy technicznie zaawansowanej procedurze wczesnego odsadzania oraz odpajanie do woli dały impuls do stworzenia przez firmę SCHAUMANN nowej receptury.

PROFISTREU LB oraz PROFIDRY LB: Specjalne produkty do posypywania podłoża

Posypywanie podłoża w budynkach dla świń i drobiu wzmacnia efekt uzyskany z systematycznej dezynfekcji i czyszczenia. Nowe produkty PROFISTREU LB oraz PROFIDRY LB z aktywnymi kulturami ochronnymi  optymalizują klimat w budynkach inwentarskich.

RINDASPEZIAL: Kompleks minerałów łączący w sobie pojedyncze, pożądane komponenty

Zastosowanie wielu składników w celu uzupełnienia paszy w minerały wiąże się z wieloma wyzwaniami. RINDASPEZIAL, nowy program SCHAUMANN-a, łączy w jednym pakiecie pojedyncze składniki mineralne, redukując ryzyko błędu i zmniejszając nakład pracy.

SCHAUMANN-SIXPIG: Innowacyjny produkt uzupełniający dla świń

SCHAUMANN-SIXPIG to nowego rodzaju lizawka dla trzody, na którą składają się składniki mineralne, wysoce przyswajalny glicynian magnezu i melasa. Organiczne połączenia magnezu zabezpieczają w najlepszy możliwy sposób równowagę zwierząt.

KALBI TMR ALFA PLUS: Skrócony odchów cieląt

Efektywny odchów cieląt i młodego bydła jest podstawą sukcesu w produkcji mlecznej. Wczesne rozpoczęcie pobierania dużych ilości paszy przez cielęta jest przy tym czynnikiem decydującym. Z KALBI TMR ALFA PLUS cel ten zostaje szybciej osiągnięty.

SCHAUMASAN FORTE CT: Stop stratom generowanym przez mykotoksyny

Mykotoksyny przyczyniają się do spadku wydajności w produkcji trzody chlewnej. Wysoce skuteczny kompleks ochronny SCHAUMASAN FORTE CT inaktywuje toksyczne produkty przemiany materii oraz wzmacnia florę jelitową i system odpornościowy.

CELL TOP: Poczwórna ochrona świń przed stresem oksydacyjnym w okresie upałów

CELL TOP, nowa kombinacja substancji czynnych SCHAUMANN-a oferuje jedyną w swoim rodzaju ochronę przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez wolne rodniki, przeciwdziałając osłabieniu odporności i negatywnemu oddziaływaniu wysokich temperatur na płodność.

Caromag: Pięciokrotna formuła wspierająca krowy mleczne w okresie rui i szczególnego obciążenia

Skuteczność CAROMAG-u opiera się na kombinacji różnych witamin, beta-karotenu oraz AKTIMAG-u (łatwoprzyswajalnego żródła magnezu). Ta pięciokrotna formuła oddziałuje pozytywnie zarówno na krowę jak i na cielę.

SCHAUMALAC PROTECT: Pasza premium dla świń w fazie wysokiej wydajności

Wysokie przyrosty w produkcji trzody można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy zwierzęta maja zapewnione najlepsze warunki zdrowotne. Najważniejsze znaczenie ma ochrona układu pokarmowego. Zadaniu temu sprosta z całą pewnością linia produktów SCHAUMALAC PROTECT.


Program SCHAUMASIL: Konserwacja zboża kwasami organicznymi

Konserwacja i higiena paszy mają ogromne znaczenie dla żywienia zwierząt. Konserwacja kwasami jest sprawdzoną metodą, zapobiegającą rozwojowi pleśni i bakterii w mieszankach paszowych, wilgotnym zbożu i CCM.

BONSILAGE PROTECT: Nowa kombinacja szczepów bakterii dla ochrony przed bakteriami Clostridium i poprawy stabilności tlenowej

BONSILAGE PROTECT, nowy produkt z programu zakiszaczy firmy SCHAUMANN przerywa krąg działania bakterii Clostridum i zapewnia kiszonkom o przeciętnej zawartości suchej masy skuteczną ochronę przed przegrzewaniem.

SCHAUMANN ENERGY VITAL

Poszerzając linię produktów  o SCHAUMANN ENERGY VITAL udało się firmie SCHAUMANN stworzyć bogaty w energię produkt, poprawiający zaopatrzenie dawek opartych na bazie kukurydzy w kwasy tłuszczowe OMEGA-3, co sprzyja płodności zwierząt.

RINDAMAST: Koncept żywieniowy na wszystkie fazy tuczu opasów

Nowy program dla opasów RINDAMAST składa się z sześciu produktów, które stanowią uzupełnienie paszy objętościowej we wszystkich fazach tuczu. Zaopatrzenie w podstawowe składniki mineralne, substancje czynne i mikroelementy gwarantuje najlepsze efekty.

SCHAUMA OMNI-S: Efektywne żywienie loch, prosiąt i knurków

Olej z łososia i ligninoceluloza jako elementy składowe, pszenica ekstrudowana jako nośnik, kwasy organiczne i antyoksydanty jako stabilizatory - skład tego produktu gwarantuje w praktyce wysokie przyrosty i opłacalny chów.