SCHAUMANN ENERGY VITAL


Poszerzając linię produktów SCHAUMANN ENERGY o SCHAUMANN ENERGY VITAL udało się firmie SCHAUMANN stworzyć bogaty w energię produkt, poprawiający zaopatrzenie dawek opartych na bazie kukurydzy w kwasy tłuszczowe OMEGA-3 i zwiększający ich udział w jelicie cienkim.

 

SCHAUMANN ENERGY VITAL oddziałuje pozytywnie na płodność

 

Badania potwierdzają, że jedną z głównych przyczyn stale obniżającego sie wskaźnika ciężarności u bydła jest zamieranie embrionów. Szacunkowo do 40 procent embrionów obumiera w ciągu pierwszych 28 dni po unasienieniu, przy czym większa część do 21 dnia. Prawie co drugą śmierć płodu tłumaczy się słabym wykształceniem ciałka żółtego. Oznacza to, że ciałko żółte nie produkuje wystarczającej do utrzymania ciąży ilości progesteronu.
Kwasy tłuszczowe OMEGA-3 przyspieszają rozwój ciałka żółtego i pobudzają przez to produkcję progesteronu, hormonu "chroniącego" ciążę. Zmniejszeniu ulega ilość wytwarzanych prostaglandyn, poprawia się zagnieżdżenie embrionu i tym samym ich przeżywalność.

 

 

Znaczenie kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz Omega-6 dla ciąży

 

Kwasy tłuszczowe Omega-6 (należy do nich kwas linolowy) są prekursorami prostaglandyny. Hormon ten odpowiada za skurcze macicy i jej oczyszczanie. Prostaglandyny PGF2 oddziałują szczególnie negatywnie na wczesną fazę ciąży. PGF2α działa jako przeciwnik produkowanego przez ciałko progesteronu, wspomagającego ciążę. Przy niskim stężeniu progesteronu we krwi działanie PGF2 nie ulega zahamowaniu. W rezultacie dochodzi do rozpadu ciałka żółtego i obumarcia embrionu. Kwasy tłuszczowe Omega-3 jak np. kwas linolenowy, powodują zwiększenie ciałka żółtego, które produkuje większą ilość progesteronu i hamuje działanie PGF2α.

 

Proporcje kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6 w paszy

 

Pasze zawierają bardzo różne ilości kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6. Na przykład młoda trawa i kiszonka na jej bazie posiadają kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 w stosunku 2-3:1. Dzięki temu około połowa zawartości tłuszczu w trawie może składać się z kwasów tłuszczowych Omega-3.

Kiszonka z kukurydzy posiada siedmiokrotnie większą ilość kwasów Omega-6 w porównaniu z ilością kwasów Omega-3. Również najczęściej stosowane komponenty paszy treściwej mają wyraźnie wyższe udziały kwasów Omega-6 aniżeli Omega-3. Duże ilości kwasów tłuszczowych Omega-6 występują w oleju sojowym i słonecznikowym.

Wniosek: Im wyższy udział w dawce kiszonki z kukurydzy, tym mniejszy udział kwasów tłuszczowych Omega-3. W przypadku dawek na bazie traw i kiszonki z traw jest odwrotnie.

 

Pobór kwasów tłuszczowych Omega-3 podczas trawienia

 

Decydujące nie jest to, co trafia do żwacza, lecz co z niego wychodzi. Bakterie żwacza utwardzają nienasycone kwasy tłuszczowe w ten sposób że tylko mała część pobranych kwasów tłuszczowych Omega-3 przedostaje się do jelita cienkiego. Znaczące zaopatrzenie jelita cienkiego osiągnąć można tylko dzięki żywieniu dużymi ilościami traw.

 

 

SCHAUMANN ENERGY VITAL bogaty w energię suplement poprawiający płodność

 

SCHAUMANN ENERGY VITAL - to produkt który powstał, aby poprawić zaopatrzenie dawek na bazie kukurydzy w kwasy tłuszczowe Omega-3 i zwiększyć ich udział w jelicie cienkim, Posiadając kwasy tłuszczowe Omega-3 w formie chronionej w ilości 17%, SCHAUMANN ENERGY VITAL gwarantuje nie tylko zaopatrzenie w energię, lecz również skuteczne zaopatrzenie w wysoce wartościowe kwasy tłuszczowe w jelicie cienkim. Ciałko żółte się powiększa, produkuje więcej progesteronu i wpływa na redukcję prostaglandyn PGF2α.
Efekt: Wyższy wskaźnik przeżywalności embrionów i większa płodność krów.