CERAVITAL znacznie poprawia wskaźniki wydajności indyków i brojlerów


Poprawa wykorzystania paszy i ukierunkowane zastosowanie zboża bogatego w NSP jak owies, żyto, jęczmień a nawet kukurydza mogą wpłynąć na redukcję kosztów paszy. Aby zmniejszyć antyodżywcze działanie frakcji NSP i zwiększyć dostępność składników pokarmowych firma SCHAUMANN stworzyła CERAVITAL, wysokobiałkowy produkt fermentacji.  Znakomitą skuteczność, również w przypadku drobiu, potwierdzają próby badawcze i doświadczenia praktyczne.
 
CERAVITAL poprawia dzienne przyrosty masy ciała i zużycie paszy  


Aby udowodnić skuteczność CERAVITAL-u, Instytut Badawczy ISF SCHAUMANN FORSCHUNG przeprowadził trzy doświadczenia z żywieniem brojlerów. Zwierzęta otrzymały paszę z OVITAL-em MM CV ATG.  Po okresie doświadczenia wynoszącym pięć tygodni odnotowano poprawę parametrów wydajnościowych, lepsze zużycie paszy i przyrost masy ciała (rys.1 i rys.2). Dzięki dodaniu CERAVITAL-u końcowa masa brojlerów zwiększyła się o ponad 80 g. Oprócz pozytywnych efektów związanych ze zużyciem paszy i przyrostami, zaobserwowano u zwierząt większą witalność i wyrównanie. Wiązało się to z dodatkowymi, większymi zyskami.
 

Indyki osiągnęły docelową masę końcową o jeden tydzień szybciej

 

W doświadczeniu zastosowano mieszanki paszowe uzupełniające mineralne SCHAUMANN-PUTENMINERAL z CERAVITAL-em oraz organiczne łączenia mikrelementów AMINOTRACE w kombinacji z mieszanką paszową uzupełniającą finiszer i pszenicą. 20.000 zwierząt zostało umieszczonych w obiekcie w 34. dniu życia. Straty do końca tuczu przy uwzględnieniu strat podczas odchowu, wyniosły jedynie 3%.
Dodatek w postaci CERAVITAL-u pozwolił na uzyskanie w 21. tygodniu końcowej masy tuczu, wynoszącej 23,57 kg (rys.3). Po 22 tygodniach tuczu grupa kontrolna osiągnęła wagę 22,80 kg. W efekcie zwierzęta doświadczalne tydzień wcześniej opuściły budynek. Zużycie paszy wyniosło 1:2,51. Ponadto zwierzęta, które otrzymywały CERAVITAL, charakteryzowało wyraźnie większe wyrównanie.

 

Rys.1 Zastosowanie CERAVITAL-u poprawia znacząco przyrost masy ciała brojlerówCERAVITAL poprawia znacznie przyrost masy ciała

Rys.2 CERAVITAL wyraźnie poprawia zużycie paszy przez brojlery do 36 dniaCERAVITAL poprawia znacząco zużycie paszy

Rys.3 CERAVITAL wspomaga dynamikę przyrostu masy ciała indykówCERAVITAL wspomaga dynamikę przyrostu masy ciała indyków

Kontakt

Forschung & Entwicklung

Bereich Geflügel

Tel. + 49 4101 218-3000

Fax + 49 4101 218-3199

 
 

Produkty dla drobiu