Certyfikaty jakości

Bez GMO wg standardu VLOG

Produkcja paszy bez GMO wg standardu VLOG, zgodna z zarządzeniami WE dotyczącymi produkcji żywności niezmodyfikowanej genetycznie - kontrolowana i certyfikowana corocznie przez ABCERT AG.

Certyfikat ABCERT AG "Żywność wolna od GMO", zgodny ze standardem VLOG dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG


Certyfikat Abcert AG "Żywność wolna od GMO", zgodny ze standardem VLOG dla H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH


Certyfikat Abcert AG "Żywność wolna od GMO", zgodny ze standardem VLOG dla H. Wilhelm Schaumann GmbH


DLG-Gütezeichen

DLG, Niemieckie Towarzystwo Rolnicze, kontroluje mieszanki paszowe, środki ułatwiające zakiszanie, środki czystości, dezynfekcyjne, higieny wymion i do dezynfekcji budynków inwentarskich. Po pozytywnym przejściu testu na bazie wysokich wymagań DLG przyznawany jest znak jakości DLG. Kryteria jakości oparte są na wymaganiach stawianych w praktyce i są zgodne z najnowszym stanem wiedzy. Od ponad pięćdziesięciu lat mieszanki paszowe, zakiszacze i różnorodne produkty higieny firmy Schaumann z sukcesem przechodzą testy, ciesząc się znakiem jakości DLG.
 

Certyfikat DLG "Mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG


Certyfikat DLG "Preparaty mlekozastępcze i mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla Schaumann Eilsleben GmbH


Certyfikat DLG - BONSILAGE


Certyfikat DLG - BONSILAGE FORTE


Certyfikat DLG - BONSILAGE CCM


Certyfikat DLG - BONSILAGE MAIS


Certyfikat DLG - BONSILAGE PLUS Flüssig


Certyfikat DLG - BONSILAGE PLUS Granulat


Certyfikat DLG - SILOSTAR MAIS


GMP+ Feed Safety Assurance

GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) jest międzynarodowym modułem dla zagwarantowania bezpieczeństwa żywności dla zwierząt oraz upewnienia konsumentów, że produkty zwierzęce są w sposób odpowiedzialny wytwarzane, przetwarzane, przechowywane i transportowane.
Dla firmy SCHAUMANN certyfikacja GMP+FSA oznacza ważny standard produkcji i sprzedaży mieszanek paszowych oraz premiksów, potwierdzany przez coroczny audyt. Innymi spójnymi komponentami GMP+ są QS, A-Futter, ISO, HACCP.

 

 

Bank danych

 

 

Certyfikat GMP+ dla H. Wilhelm Schaumann GmbH

SCHAUMANN posiada, zgodnie z rozporządzeniem WE, eko certyfikat na handel paszami. 


Certyfikat GMP+ dla Schaumann Agri International GmbHCertyfikat GMP+ dla Schaumann Eilsleben GmbHCertyfikat GMP+ dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG 

 

ABCERT DE-ÖKO-006

Produkcja paszy, która może być stosowana  w gospodarstwach ekologicznych/biologicznych, zgodnie z rozporządzeniem nr 834/2007 (WE) oraz nr 889/2008 (WE) - kontrolowana i certyfikowana przez ABCERT AG, Esslingen (DE-ÖKO-006).

 

Eko certyfikat Abcert "Mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KGEko certyfikat Abcert "Handel" dla H. Wilhelm Schaumann GmbHEko certyfikat Abcert "Zakiszacze" dla H. Wilhelm Schaumann GmbHEko certyfikat Abcert "Mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla Schaumann Eilsleben GmbHOgólnokrajowy standard produkcji mleka obejmuje podstawowe wymogi dotyczące produkcji mleka krowiego w Niemczech. Oznacza on spełnienie przez mleczarnie warunków QM.
Produkcja produktów SCHAUMANN-a, przeznaczonych do żywienia krów mlecznych, jest stale monitorowana i zabezpieczona, zgodnie z przepisami krajowymi GMP + BCN-DE1 QM.
 

 

Certyfikat BCN-DE1 QM Milch - Schaumann Eilsleben GmbH & Co. KG


Certyfikat BCN-DE1 QM Milch - Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG


QS Qualität und Sicherheit GmbH

QS-ID: 4031735005660

Certyfikat QS oznacza produkcję żywności dla zwierząt zgodnie z wymogami jakości i bezpieczeństwa, wypracowanymi przez spółkę Qualität und Sicherheit GmbH Bonn (QS). Zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 sprawdzono jakość na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Audyty przeprowadzone dla GMP+ oraz QS wzajemnie się uznają. SCHAUMANN posiada certyfikat QS na podstawie certyfikacji GMP+.

 

Bank danych QS

KAT – Stowarzyszenie Kontroli Alternatywnych Form Hodowli Zwierząt

D-91555-01

 

Certyfikowane produkty firmy Schaumann znajdują się w systemie KAT, co oznacza że ich produkcja przebiega wg norm KAT, Stowarzyszenia Kontroli Alternatywnych Form Hodowli Zwierząt.

 

 

 

 KAT-System

Certyfikat KAT oraz GGE dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KGA-Futter

Specyfikacja A-Futter w sektorze paszowym została w 2001 roku obwołana przez Bawarski Związek Rolników oraz Niemieckie Stowarzyszenie Żywienia Zwierząt (DVT ) podwaliną pod "Geprüfte Qualität-Bayern" ("Sprawdzona Jakość Bawaria"), stając się również przesłanką dla bawarskiej inicjatywy „Offene Stalltür“. Uczestniczące w niej przedsiębiorstwa mają prawo stosować paszę certyfikowaną QS.

 

 

Certyfikat A-Futter dla Schaumann Eilsleben GmbHCertyfikat A-Futter dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG