Wyniki badań w zakresie żywienia trzody

NatuPig w tuczu świń

Zastosowanie mieszanek NATUPIG pozwala zaoszczędzić na śrucie sojowej. Efekt to redukcja kosztów i mniejsze wydalanie cennych składników pokarmowych przy tych samych dochodach ze sprzedaży mięsa.

CERAVITAL XP poprawia przyswajalność białka surowego

Badania potwierdziły, iż dodanie CERAVITAL-u XP umożliwiło osiągnięcie wysokich dziennych przyrostów, stabilnego poziomu chudego mięsa oraz lepsze wykorzystanie paszy. 

MIZI obniża wskaźnik biegunek u prosiąt odsadzonych

Badania potwierdzają, iż MIZI - innowacyjna substancja czynna na bazie mikronizowanego cynku, skutecznie zapobiega biegunkom. Tlenek cynku zabezpiecza krytyczną fazę odchowu i pozwala ograniczyć spadek wydajności.  

Doświadczenie praktyczne: Pozytywne oddziaływanie monoglicerydów na przyrosty i wykorzystanie paszy

Monoglicerydy (MCM), zastosowane w żywieniu zwierząt, wspierają zdrowotność flory jelitowej oraz poprawiają przyrosty tuczników od początku aż do końca tuczu. Doświadczenie przeprowadzone w grupie 390 zwierząt potwierdziło znakomitą skuteczność MCM.

Większa opłacalność tuczu z CERAVITAL-em

Doświadczenie z 602 tucznikami potwierdza imponujące korzyści ekonomiczne i wydajnościowe, uzyskane z CERAVITAL-em. Wysokie dzienne przyrosty i dobre zużycie paszy są podstawą udanego tuczu świń.

Monoglicerydy: Kwasy tłuszczowe o szczególnych właściwościach

Monoglicerydy to efekt prac nad rozwojem  MCFA. Charakteryzują się one jeszcze większą skutecznością w hamowaniu wzrostu chorobotwórczych bakterii w jelitach i w stabilizacji statusu zdrowotnego zwierząt.

Doświadczenie z CERAVITAL-em potwierdza wzrost wydajności w początkowej fazie odchowu prosiąt

Odchów prosiąt stawia wysokie wymagania jakości mieszanek paszowych. Aktualne badania w centrum naukowo-badawczym w Futterkamp potwierdzają, że CERAVITAL przyczynia się do zwiększenia przyrostów w odchowie prosiąt.

Doświadczenia potwierdzają pozytywny wpływ SCHAUMALAC-u PROTECT na wzrost wydajności

SCHAUMALAC PROTECT jest mieszanką paszową uzupełniającą mineralną, umożliwiającą osiągnięcie wysokiej wydajności. Kombinacja BONVITAL-u ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowmi (MCFA) wpływa na poprawę statusu zdrowotnego zwierząt.

Oddziaływanie MCFA na parametry wydajnościowe w odchowie prosiąt

Zastosowanie wolnych średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) jest najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem, służącym stabilizacji paszy produkcyjnej dla prosiąt.