Porady dla bydła

Efektywne wykorzystanie pełnowartościowej paszy białkowej i redukcja kosztów paszy

Głównym założeniem w żywieniu bydła jest optymalne wykorzystanie paszy. Zwiększenie przyswajalności dawek jest szczególnie ważne dla gospodarstw stosujących paszę objętościową własnej produkcji i przy obecnych wysokich cenach pasz białkowych. 

Stres cieplny dotyka również cielęta. Pomóżmy Najmłodszym!

Cielęta cierpią z powodu stresu cieplnego przy wysokich temperaturach, które również nocą nie spadają poniżej 20 °C. Stres cieplny dotyka szczególnie cielęta trzymane w budkach (tzw. igloo). 

Jak postępować z kiszonkami z traw o wysokich wartościach cukru resztkowego

Żywienie kiszonkami z traw o wysokich wartościach cukru resztkowego stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia kwasicy. Zastosowanie zakiszacza BONSILAGE pozwala skutecznie sterować przebiegiem fermentacji, chroniąc kiszonkę przed przegrzewaniem. 

Niedobór paszy objętościowej: Jak prawidłowo ułożyć dawki?

Wielu rolników zebrało zaledwie jeden pokos traw na kiszonkę. Wiele plantacji kukurydzy uległo przesuszeniu. W związku z tym pojawi się deficyt paszy objętościowej. Jak zaplanować dawki, według których będzie można żywić stado w nadchodzących miesiącach?

Trzy najważniejsze zasady dotyczące zaopatrywania cieląt w siarę

Trzy najważniejsze zasady, którymi należy się kierować podczas zaopatrywania cieląt w siarę brzmią: szybko – w wystarczającej ilości –  o najwyższej jakości. Przestrzeganie tych reguł pozwala stworzyć bazę pod szybki i zdrowy rozwój cieląt.

Produkty EU wg wytycznych mleczarni

Coraz więcej mleczarni wymaga, aby wszystkie komponenty paszowe pochodziły z terenu UE. Firmie SCHAUMANN udało się, dzięki innowacyjnemu konceptowi, stworzyć specjalną ofertę produktów dla bydła, opartą na składnikach pochodzących z Unii Europejskiej.
 
 

SCHAUMANN ENERGY VITAL wspiera płodność i wydajność mleczną

Wg danych szacunkowych aż do 40% zarodków bydlęcych obumiera w trakcie pierwszych 28 dni po zapłodnieniu. Krowy wchodzą co prawda w ruję, ale zapłodniona komórka jajowa ostatecznie nie zagnieżdża się w macicy.

Odchów cieląt zimą z odpowiednim zaopatrzeniem w substancje odżywcze

Dopasowane do danej pory roku zaopatrzenie w substancje odżywcze pozwala zredukować wskaźnik strat i zachorowań u cieląt. Kluczową kwestią jest zastosowanie wartościowych produktów.

Stabilność mleczna mimo stresu cieplnego

Wysoka temperatura otoczenia i wzrost wilgotności powietrza są wyzwaniem dla metabolizmu krów mlecznych. Obok odpowiedniej klimatyzacji budynku inwentarskiego należy zapobiegać spadkowi wydajności poprzez ukierunkowane kroki żywieniowe.

Stres cieplny u opasów

Przy wysokich temperaturach opasy pobierają mniej paszy, ich żwacz jest słabiej wypełniony, cechuje je niepokój i podatność na stres. SCHAUMANN wskazuje, jak rozpoznać stres cieplny i mu przeciwdziałać.

Żywienie bydła mlecznego bez paszy modyfikowanej genetycznie

Coraz więcej mleczarni przestawia się na produkcję mleka wolnego od GMO. SCHAUMANN pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi opracowania odpowiednich konceptów żywieniowych, bez genetycznie zmodyfikowanych nośników białka.

Prawidłowe żywienie cieląt: W trakcie intensywnego odpajania nie zapominajmy o żwaczu!

Potencjał produkcyjny jałówek, krów mlecznych i opasów kształtuje się już w czasie odchowu cieląt. Intensywne odpajanie mlekiem jest ważnym elementem odchowu. Przy prawidłowym odpajaniu cieląt, rozwój żwacza nie powinien zejść na drugi plan.