Wyniki badań w zakresie żywienia bydła

CERAVITAL XP: Więcej korzyści z paszy dla cieląt

CERAVITAL XP jest produktem fermentacji, którego zadaniem jest poprawa strawności białka. Jego skuteczność została potwierdzona w licznych testach. Dzienne przyrosty cieląt wzrosły o prawie 10%!

Pozytywne oddziaływanie MIZI na odchów cieląt

MIZI, substancja czynna firmy SCHAUMANN, w postaci mikronizowanego tlenku cynku, poprawia nie tylko rozwój cieląt w fazie odpajania, lecz także redukuje ryzyko wystąpienia biegunek i chorób dróg oddechowych.

Wysoka skuteczność TIRSANY SPEZIAL w stabilizacji laktacji

Doświadczenia, przeprowadzone przez Uniwersytet w Getyndze, potwierdzają wysoką skuteczność TIRSANY SPEZIAL w stabilizacji metabolizmu i wydajności mlecznej.

Dodatkowa porcja glikolu propylenowego z BONSILAGE FIT G

BONSILAGE FIT G pozwala wyrównać niedobory energii, zwłaszcza na początku laktacji. Zastosowanie zakiszacza optymalizuje właściwości energetyczne kiszonki z traw i ich stabilność tlenową. W efekcie poprawia się metabolizm i zdrowie krów mlecznych.

Bardzo szybka kiszonka z kukurydzy dla opasów z BONSILAGE SPEED M

Hodowcy często zmuszeni są do żywienia zwierząt kiszonkami z kukurydzy po krótkim okresie zakiszania. Badania potwierdzają, że BONSILAGE SPEED M już po 14 dniach zakiszania chroni przed przegrzewaniem, minimalizuje straty oraz trwale stabilizuje kiszonkę.  

RUMIVITAL®i: Większa wydajność paszy

RUMIVITAL®i okazał się być niezwykle efektywny w przypadku stosowania PMR-u z górną granicą wartości węglowodanów niestrukturalnych (385 g NFC/kg suchej masy). Swoją skuteczność potwierdził także w dawkach TMR z wysokimi wartościami NFC.

TIRSANA BSK NG przyczynia się do wzrostu wydajności mlecznej

Doświadczenie pokazuje, że TIRSANA BSK NG w znaczącym stopniu przyczynia się do wzrostu mleczności. Zwłaszcza w gospodarstwach wyposażonych w automatyczne systemy doju, smakowitość paszy przy robotach odgrywa ważną rolę dla wydajności bydła mlecznego.

Żywienie cieląt: Wyższe dzienne przyrosty z bislizynianami AMINOTRACE

Bislizynian miedzi i bislizynian cynku to kombinacja aminokwasu lizyny z mikroelementami miedzi i cynku. Najwyższa dostępność biologiczna umożliwa osiągnięcie optymalnych przyrostów w odchowie przy redukcji wydalania metali ciężkich przez cielęta.

Doświadczenie z cielętami FH Bingen potwierdza znakomitą skuteczność PROVITA LE

 Dzięki zastosowaniu PROVITA LE odnotowano w grupie zwierząt doświadczalnych wyższe dzienne przyrosty i większy pobór paszy a tym samym poprawę statusu zdrowotnego zwierząt. 

Higiena pasz

Szczególnie w miesiącach letnich nasila się problem przegrzewania się mieszanek paszowych. Niestabilny TMR oznacza straty energetyczne, niższą strawność oraz mniejszy pobór paszy.