Wyniki badań

NatuPig w tuczu świń

Zastosowanie mieszanek NATUPIG pozwala zaoszczędzić na śrucie sojowej. Efekt to redukcja kosztów i mniejsze wydalanie cennych składników pokarmowych przy tych samych dochodach ze sprzedaży mięsa.

CERAVITAL XP: Więcej korzyści z paszy dla cieląt

CERAVITAL XP jest produktem fermentacji, którego zadaniem jest poprawa strawności białka. Jego skuteczność została potwierdzona w licznych testach. Dzienne przyrosty cieląt wzrosły o prawie 10%!

BONSILAGE SPEED G zakisza wymiernie szybciej

Wyniki monitoringu kiszonek pokazały, że już po 14 dniach zakiszania z użyciem  BONSILAGE SPEED G powstaje taka ilość kwasu octowego, która zabezpiecza stabilność kiszonki po jej otwarciu. 

CERAVITAL XP poprawia przyswajalność białka surowego

Badania potwierdziły, iż dodanie CERAVITAL-u XP umożliwiło osiągnięcie wysokich dziennych przyrostów, stabilnego poziomu chudego mięsa oraz lepsze wykorzystanie paszy. 

BONSILAGE PLUS pozwala zaoszczędzić na paszy treściwej

Wyniki badań na Uniwersytecie Hohenheim potwierdzają skuteczność BONSILAGE PLUS. Aby pokryć zapotrzebowanie krów wysokowydajnych na białko strawne, należy dostarczyć im większą ilość białka chronionego. BONSILAGE PLUS poprawia jakość białka w kiszonce.

BONSILAGE ALFA sprawdza się w gospodarstwach

Zakiszacz BONSILAGE ALFA sprawdził się w całej Europie, potwierdzając skuteczność szczepów bakterii kwasu mlekowego, wyselekcjonowanych pod kątem trudnego do zakiszania materiału, jakim jest lucerna, koniczyna czy mieszanki koniczyny z trawami. 

Pozytywne oddziaływanie MIZI na odchów cieląt

MIZI, substancja czynna firmy SCHAUMANN, w postaci mikronizowanego tlenku cynku, poprawia nie tylko rozwój cieląt w fazie odpajania, lecz także redukuje ryzyko wystąpienia biegunek i chorób dróg oddechowych.

MIZI obniża wskaźnik biegunek u prosiąt odsadzonych

Badania potwierdzają, iż MIZI - innowacyjna substancja czynna na bazie mikronizowanego cynku, skutecznie zapobiega biegunkom. Tlenek cynku zabezpiecza krytyczną fazę odchowu i pozwala ograniczyć spadek wydajności.  

Doświadczenie praktyczne: Pozytywne oddziaływanie monoglicerydów na przyrosty i wykorzystanie paszy

Monoglicerydy (MCM), zastosowane w żywieniu zwierząt, wspierają zdrowotność flory jelitowej oraz poprawiają przyrosty tuczników od początku aż do końca tuczu. Doświadczenie przeprowadzone w grupie 390 zwierząt potwierdziło znakomitą skuteczność MCM.

Wysoka skuteczność TIRSANY SPEZIAL w stabilizacji laktacji

Doświadczenia, przeprowadzone przez Uniwersytet w Getyndze, potwierdzają wysoką skuteczność TIRSANY SPEZIAL w stabilizacji metabolizmu i wydajności mlecznej.

Dodatkowa porcja glikolu propylenowego z BONSILAGE FIT G

BONSILAGE FIT G pozwala wyrównać niedobory energii, zwłaszcza na początku laktacji. Zastosowanie zakiszacza optymalizuje właściwości energetyczne kiszonki z traw i ich stabilność tlenową. W efekcie poprawia się metabolizm i zdrowie krów mlecznych.

Bardzo szybka kiszonka z kukurydzy dla opasów z BONSILAGE SPEED M

Hodowcy często zmuszeni są do żywienia zwierząt kiszonkami z kukurydzy po krótkim okresie zakiszania. Badania potwierdzają, że BONSILAGE SPEED M już po 14 dniach zakiszania chroni przed przegrzewaniem, minimalizuje straty oraz trwale stabilizuje kiszonkę.  

RUMIVITAL®i: Większa wydajność paszy

RUMIVITAL®i okazał się być niezwykle efektywny w przypadku stosowania PMR-u z górną granicą wartości węglowodanów niestrukturalnych (385 g NFC/kg suchej masy). Swoją skuteczność potwierdził także w dawkach TMR z wysokimi wartościami NFC.

Monitoring kiszonek: Wyniki badań kiszonek z traw

Firma Schaumann poddała ocenie próby kiszonek pierwszego pokosu z całego terenu Niemiec, które zostały zaprawione BONSILAGE-m FIT G i BONSILAGE-m SPEED G. Jakość badanych kiszonek okazała się bardzo wysoka.

Większa opłacalność tuczu z CERAVITAL-em

Doświadczenie z 602 tucznikami potwierdza imponujące korzyści ekonomiczne i wydajnościowe, uzyskane z CERAVITAL-em. Wysokie dzienne przyrosty i dobre zużycie paszy są podstawą udanego tuczu świń.

CERAVITAL znacznie poprawia wskaźniki wydajności indyków i brojlerów

Aby zmniejszyć antyodżywcze działanie frakcji NSP i zwiększyć dostępność składników pokarmowych firma SCHAUMANN stworzyła CERAVITAL, wysokobiałkowy produkt fermentacji. Znakomitą skuteczność potwierdzają próby badawcze i doświadczenia praktyczne.

TIRSANA BSK NG przyczynia się do wzrostu wydajności mlecznej

Doświadczenie pokazuje, że TIRSANA BSK NG w znaczącym stopniu przyczynia się do wzrostu mleczności. Zwłaszcza w gospodarstwach wyposażonych w automatyczne systemy doju, smakowitość paszy przy robotach odgrywa ważną rolę dla wydajności bydła mlecznego.

BONSILAGE SPEED G: Wymiernie szybsze zakiszanie

Innowacyjny zakiszacz firmy SCHAUMANN, przeznaczony do kiszonek z traw, koniczyny, lucerny i z żyta na zieloną masę, umożliwia otwarcie silosu już po dwóch tygodniach zakiszania.

Żywienie cieląt: Wyższe dzienne przyrosty z bislizynianami AMINOTRACE

Bislizynian miedzi i bislizynian cynku to kombinacja aminokwasu lizyny z mikroelementami miedzi i cynku. Najwyższa dostępność biologiczna umożliwa osiągnięcie optymalnych przyrostów w odchowie przy redukcji wydalania metali ciężkich przez cielęta.

Monoglicerydy: Kwasy tłuszczowe o szczególnych właściwościach

Monoglicerydy to efekt prac nad rozwojem  MCFA. Charakteryzują się one jeszcze większą skutecznością w hamowaniu wzrostu chorobotwórczych bakterii w jelitach i w stabilizacji statusu zdrowotnego zwierząt.

Kiszonka z trawy i lucerny: BONSILAGE FORTE redukuje rozpad białka

Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Halle potwierdzają: Zastosowanie Bonsilage Forte w znaczny sposób redukuje zawartość amin biogennych w kiszonce!

Uniwersytet w Bonn: BONSILAGE TWIN zapobiega przegrzewaniu

Współdziałanie zakiszaczy BONSILAGE TWIN MS i BONSILAGE TWIN MF w połączeniu z dobrym ubiciem skutkuje otrzymaniem ekstremalnie stabilnej i nienagannej pod względem higieny kiszonki.

Doświadczenie z cielętami FH Bingen potwierdza znakomitą skuteczność PROVITA LE

 Dzięki zastosowaniu PROVITA LE odnotowano w grupie zwierząt doświadczalnych wyższe dzienne przyrosty i większy pobór paszy a tym samym poprawę statusu zdrowotnego zwierząt. 

Haus Riswick prezentuje wyniki doświadczeń 2011 w zakresie konserwacji CCM

Wyniki doświadczenia Haus Riswick potwierdzają, że Bonsilage CCM jest absolutnie skutecznym, opłacalnym a przy tym niepowodującym korozji produktem, dla którego nie istnieje lepsza alternatywa.

Doświadczenie z CERAVITAL-em potwierdza wzrost wydajności w początkowej fazie odchowu prosiąt

Odchów prosiąt stawia wysokie wymagania jakości mieszanek paszowych. Aktualne badania w centrum naukowo-badawczym w Futterkamp potwierdzają, że CERAVITAL przyczynia się do zwiększenia przyrostów w odchowie prosiąt.

Doświadczenia potwierdzają pozytywny wpływ SCHAUMALAC-u PROTECT na wzrost wydajności

SCHAUMALAC PROTECT jest mieszanką paszową uzupełniającą mineralną, umożliwiającą osiągnięcie wysokiej wydajności. Kombinacja BONVITAL-u ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowmi (MCFA) wpływa na poprawę statusu zdrowotnego zwierząt.

Oddziaływanie MCFA na parametry wydajnościowe w odchowie prosiąt

Zastosowanie wolnych średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) jest najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem, służącym stabilizacji paszy produkcyjnej dla prosiąt.

Higiena pasz

Szczególnie w miesiącach letnich nasila się problem przegrzewania się mieszanek paszowych. Niestabilny TMR oznacza straty energetyczne, niższą strawność oraz mniejszy pobór paszy.